Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding LUMC (SOOL)

De Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding LUMC (SOOL) is onderdeel van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC. SOOL is een groeiende, kleinschalige opleiding die kundige, vooruitstrevende en betrokken Specialisten Ouderengeneeskunde opleidt in Zuid-West Nederland. De belangrijkste informatie over onze opleiding en het vakgebied van de Ouderengeneeskunde vind je op deze pagina.

Opleiding

Interesse om specialist Ouderengeneeskunde te worden?

Wil je nader kennismaken met het Specialisme Ouderengeneeskunde? Of ben je al enthousiast en wil je solliciteren voor een opleidingsplek in Leiden of Rotterdam? Dat kan via de landelijke overkoepelende organisatie SOON, Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland. Kijk voor meer informatie en de aanmeldprocedure op www.soon.nl.

Praktische informatie

De duur van de opleiding is drie jaar, waarbij deeltijd mogelijk is. De opleiding start jaarlijks in september en in maart en bestaat uit een praktijk- en onderwijsdeel. Het cursorisch onderwijs wordt wekelijks op donderdag gegeven en vindt plaats in Leiden en Rotterdam. De optie om in Rotterdam onderwijs te volgen, is vooralsnog alleen mogelijk voor 1e jaars aios. Na het 1e jaar volg je het onderwijs in Leiden.

Het praktijk gedeelte van de opleiding vindt plaats binnen zorgorganisaties in de Randstad, de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. Klik hier voor meer informatie. Heb je vragen over onze opleiding, mail dan naar sool@lumc.nl.

Dag meelopen?

Het is mogelijk om een dag mee te lopen met een ervaren specialist Ouderengeneeskunde om er achter te komen hoe een gemiddelde dag van een specialist Ouderengeneeskunde er uitziet. Aanmelden hiervoor kan via sool@lumc.nl.

Coschap Ouderengeneeskunde

Als je interesse hebt in een coschap Ouderengeneeskunde, kun je contact opnemen met d.m.s.ras@lumc.nl.

Solliciteren voor de opleiding

Solliciteren kan via de website van de Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde: www.soon.nl.

Opleiders

Het grootste deel van de opleiding Ouderengeneeskunde volgt de aios in de praktijk, daarom wordt veel waarde gehecht aan de begeleiding van de aios op de (stage)opleidingsplaats. De opleiders hebben hierin een essentiële taak. Voor hen worden diverse activiteiten georganiseerd.

Kaderopleiding 

De kaderopleiding opleiden wordt georganiseerd door SOON. Actuele informatie over deze opleiding vind je op de website van SOON.

Afstemdagen met instituut

Voor opleiders is er vijf keer per jaar een afstemdag op het instituut. Tijdens de afstemdagen word je geïnformeerd over onderwijsprogramma’s van de aios, actuele thema’s op het gebied van onderwijs en Ouderengeneeskunde en wordt belangrijk nieuws vanuit SOOL gemeld. Deze afstemdagen worden afwisselend in Leiden en Rotterdam georganiseerd.

Wetenschapsavonden

Het instituut organiseert acht maal per jaar een wetenschapsavond op de donderdag. Specialisten en aios houden referaten over actuele onderwerpen en recente artikelen. De wetenschapsavonden zijn geaccrediteerd als nascholing. Opleiders, aios, specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen, haios, coassistenten en andere professionals die zich bezig houden met Ouderengeneeskunde zijn van harte welkom om deel te nemen. Je kunt je aanmelden voor de wetenschapsavond bij het secretariaat via sool@lumc.nl.

Opleider worden?

Ben je specialist Ouderengeneeskunde en wil je collega’s opleiden? Neem dan contact op met het hoofd van de opleiding, Victor Chel via V.G.M.Chel@lumc.nl.

Contactgegevens

Public health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) - Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding LUMC

Bezoekadres

Hippocratespad 21
2333 ZD LEIDEN
Gebouw 3, kamer V6-48 (secretariaat)

Postadres

Postzone V-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden
E-mail: sool@lumc.nl
Telefoon: 071 526 84 27