Afdeling

Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)

Patiëntenzorg

De afdeling PHEG van het LUMC is zowel in Leiden als op de Health Campus in Den Haag gevestigd en heeft als missie om door middel van opleiding, onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een optimale gezondheid en kwaliteit van leven voor mensen in hun eigen woon- en leefomgeving, dus buiten het ziekenhuis. We leiden basisartsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op en dragen met onze vier vakgebieden bij aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde en medische antropologie. Ons onderzoek richt zich op proactieve zorg en preventie bij veel bevolkingsgroepen (zoals jeugd en ouderen) en in meerdere medische aandachtsgebieden (zoals hartvaatziekten, diabetes, mentale gezondheid en infectieziekten).

Voor patiënten

Bij de afdeling PHEG proberen we de buitenwereld binnen te halen door patiënten (vaak van huisartsen) actief te betrekken bij ons onderwijs en ons onderzoek. Vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen denken bij ons mee over zorgvernieuwing, en patiënten vertellen in colleges en werkgroepen aan studenten over hun aandoeningen en over hoe zij bepaalde zaken hebben ervaren.

Door middel van onderzoek in anonieme patiëntendossiers proberen we tot nieuwe inzichten in de zorg te komen, bijvoorbeeld over het natuurlijk beloop of over de meest effectieve behandeling van aandoeningen. Daarnaast maken we gebruik van zgn “participatieve onderzoeksmethoden” waarbij ervaringskennis van patiënten en andere belanghebbenden worden meegenomen in het onderzoek.

Voor artsen en andere professionals

In de afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde, zowel gevestigd in het LUMC als op de Health Campus in Den Haag, werken de disciplines Huisartsgeneeskunde, Specialisme Ouderengeneeskunde Sociale geneeskunde en Medische Antropologie samen met onderzoekers uit de data-, bestuurs- en sociale wetenschappen. Aansluitend bij de maatschappelijke LUMC profilering “Population Health”, richten wij ons op het bevorderen van populatiegezondheid, op het gebruik van eHealth en “syndemics”, met speciale expertise op het gebied van ouderen, jeugd en bijzondere risicogroepen, in de belangrijkste ketens (hartvaatziekten, diabetes, infectieziekten, GGZ) en met aandacht voor diversiteit, leefstijlinterventies en evidence-based transities in de zorg.

In de afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde, zowel gevestigd in het LUMC als op de Health Campus in Den Haag, werken de disciplines Huisartsgeneeskunde, Specialisme Ouderengeneeskunde Sociale geneeskunde en Medische Antropologie samen met onderzoekers uit de data-, bestuurs- en sociale wetenschappen. Aansluitend bij de maatschappelijke LUMC profilering “Population Health”, richten wij ons op het bevorderen van populatiegezondheid, op het gebruik van eHealth en “syndemics”, met speciale expertise op het gebied van ouderen, jeugd en bijzondere risicogroepen, in de belangrijkste ketens (hartvaatziekten, diabetes, infectieziekten, GGZ) en met aandacht voor diversiteit, leefstijlinterventies en evidence-based transities in de zorg.

We doen ons onderzoek en onderwijs altijd in samenwerking met zorg en welzijnspartners (uit ziekenhuizen, instellingen, huisartspraktijken en het sociaal domain) in de regio Leiden-Den Haag.

Zo verbindt het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN), onze “academische werkplaats”, de onderzoekers met de professionals en voorziet in de infrastructuur voor onderzoek door het deelbaar en koppelbaar maken van “routinezorg” gegevens (uit HIS, KIS, ZIS, VIS, AIS en cohorten). In dit samenwerkingsverband worden onderzoekers geprikkeld met praktische vragen uit het veld waar zij oplossingen voor proberen te vinden en kunnen professionals in projecten meewerken aan het ontwikkelen en testen van innovaties om hun zorg te verbeteren.

In het Universitair Netwerk voor de Care sector (UNC-ZH) slaan we een brug tussen de wetenschap en de ouderenzorgpraktijk. Het netwerk initieert, ondersteunt en stimuleert medisch en zorgwetenschappelijk onderzoek met onze afdeling en het LUMC.

Onderwijs

De verschillende disciplines van de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan het onderwijs aan studenten geneeskunde van het eerste tot en met het zesde studiejaar.

De afdeling kent de volgende samenwerkende disciplines:

 • Huisartsgeneeskunde
 • Specialisme Ouderengeneeskunde
 • Sociale geneeskunde
 • Medische Antropologie

en heeft daarnaast dankzij intensieve samenwerking met andere faculteiten en afdelingen ook zelf de disciplines Epidemiologie, Bestuurskunde, Datascience en gezondheidspsychologie in huis.

Coassistentopleiders Huisartsgeneeskunde gezocht

Het LUMC zoekt we voor zo’n 300 geneeskundestudenten een stageplek voor hun coschap Huisartsgeneeskunde. Wilt u graag bijdragen aan de opleiding van deze aankomende collega’s? We verwelkomen u graag als nieuwe coassistentopleider! Lees wat dit inhoudt, wat we van u verwachten en wat u er voor terugkrijgt.

Waarom coassistentopleider worden?

Het opleiden van coassistenten is een verrijking van uw dagelijkse praktijk. Door uiteenlopende achtergronden en interesses weten coassistenten u steeds weer te prikkelen en scherp te blijven. Als coassistentopleider bent u een voorbeeld en inspiratie voor coassistenten. Ook laat u ze de veelzijdigheid van het vak zien. Zo enthousiasmeert u deze toekomstige generatie dokters voor de huisartsgeneeskunde.

Het LUMC zoekt we voor zo’n 300 geneeskundestudenten een stageplek voor hun coschap Huisartsgeneeskunde. Wilt u graag bijdragen aan de opleiding van deze aankomende collega’s? We verwelkomen u graag als nieuwe coassistentopleider! Lees wat dit inhoudt, wat we van u verwachten en wat u er voor terugkrijgt.

Waarom coassistentopleider worden?

Het opleiden van coassistenten is een verrijking van uw dagelijkse praktijk. Door uiteenlopende achtergronden en interesses weten coassistenten u steeds weer te prikkelen en scherp te blijven. Als coassistentopleider bent u een voorbeeld en inspiratie voor coassistenten. Ook laat u ze de veelzijdigheid van het vak zien. Zo enthousiasmeert u deze toekomstige generatie dokters voor de huisartsgeneeskunde.

Accreditatie en vergoeding

Voor de begeleiding van coassistenten ontvangt u maximaal 20 accreditatiepunten per kalenderjaar.  Hiervoor moet u verplicht één van opleidersavonden bijwonen die elk najaar worden georganiseerd. Het aantal te ontvangen accreditatiepunten en vergoeding hangt af van het aantal coassistenten dat u per kalenderjaar begeleidt. De vergoeding loopt uiteen van €125 per week (incidentele begeleiding) tot €225 per week (vast contract). Wanneer u zich aanmeldt als nieuwe opleider ontvangt u hier meer informatie over.

Wie kan coassistentopleider worden?

Om coassistentopleider te worden voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een BIG-registratie als huisarts;
 • U bent enthousiast om coassistenten te begeleiden in hun leerproces tot basisarts;
 • Uw vakinhoudelijk handelen sluit aan bij de NHG-richtlijnen.
 • U heeft voldoende tijd om consulten door coassistenten te superviseren en na te bespreken.
 • U heeft daarnaast zo’n half uur per dag de tijd voor leergesprekken, feedback en beoordeling.

Het is prettig als de coassistent wekelijks een paar dagen een eigen werkplek  heeft, maar dit is niet verplicht.

Coschap Huisartsgeneeskunde

Het coschap huisartsgeneeskunde duurt 6 weken en valt in het 2e jaar van de Master Geneeskunde. Het is het laatste verplichte coschap voordat studenten doorstromen naar hun keuzecoschappen, semiartsstage en wetenschapsstage van het 3e jaar.

Coassistenten zijn het grootste deel van de week bij u in de praktijk. Gemiddeld eens per week volgen studenten onderwijs op het LUMC. Voorafgaand hieraan doen ze verschillende praktijkopdrachten.

Meer informatie en contact

Bent u enthousiast en wilt u meer informatie? Neem contact op via coschap-hagnk@lumc.nl. Vermeld daarbij waar uw praktijk is en of u al eerder betrokken bent geweest bij het opleiden van coassistenten. We komen graag in contact met u!

Coschap_bij_huisarts-website_kleiner.png

Research

In the coming decades, there will be at least two major healthcare challenges: reducing the disparities in health and controlling the healthcare burden associated with chronic conditions, partly due to unhealthy lifestyle and ageing. This requires a shift in health care strategy: from a curative approach, to a population health management approach, including both preventive and disease management activities throughout the lifespan (ie. from preconception to old age).

Research Activities (EN)

The research activities of the department of Public Health and Primary Care focus on all aspects of population health and can be grouped in the following interdisciplinary research areas:

 • Proactive primary care
 • Transmural elderly care
 • Health system governance
 • Behavioral (e-health) interventions
 • Health inequalities and syndemics
 • Datascience

The department seeks to initiate and carry out methodologically sound, interdisciplinary and innovative research to achieve health equity.

The research activities of the department of Public Health and Primary Care focus on all aspects of population health and can be grouped in the following interdisciplinary research areas:

 • Proactive primary care
 • Transmural elderly care
 • Health system governance
 • Behavioral (e-health) interventions
 • Health inequalities and syndemics
 • Datascience

The department seeks to initiate and carry out methodologically sound, interdisciplinary and innovative research to achieve health equity.

This is realized in close collaboration with regional partners such as local hospitals, primary care groups and health services within the Health Campus in The Hague, the University Network for the Care Sector South Holland, Collaborative Academic Workplaces Public Health and SAMEN, the National E-health Living Lab and Lifestyle4health.

A core research facility of the department is the intersectoral datainfrastructure of the Extramural LUMC Academic Network (ELAN). This infrastructure enables to study health inequalities, healthcare utilization and development and monitoring of proactive health-promoting interventions in the population to facilitate “population health management”.

The research at the department is strongly connected to the following LUMC research themes:

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) beoordeelt de onderzoeksprotocollen en amendementen, van zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek. Het betreft wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder verantwoording van onderzoekers van de afdeling PHEG (projectleider of grote rol in dataverzameling).

Over de afdeling

Contactgegevens

Postadres

Postzone V-0-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Gebouw 3, verdieping 6
Hippocratespad 21
2333 ZD Leiden

Telefoonnummers

Huisartsopleiding
071 526 84 33

Studentenonderwijs
071 526 84 44

Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde
071 526 84 27

Wetenschappelijk onderzoek
071 526 84 44

Werken bij

Vacatures afdeling PHEG

Eventuele vacatures worden vermeld op de vacaturepagina van het LUMC.

Vacatures voor huisartsen bij het de Huisartsopleiding

Docent worden? Opleider worden? De Huisartsopleiding van het LUMC komt graag in contact met huisartsen, met beide voeten in de praktijk, die interesse hebben om nieuwe huisartsen op te leiden. Klik links in het menu voor meer informatie.

Vacatures voor docenten huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde of specialist ouderengeneeskunde

Docent worden in het basiscurriculum? Wij komen graag in contact met collega’s die, vanuit hun klinische expertise, willen bijdragen aan het opleiden van toekomstige collega’s. Klik links voor meer informatie.

De afdeling

De afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde is een ambitieuze, snelgroeiende afdeling, die de beroepen vertegenwoordigt die buiten de muren van het ziekenhuis zorg en preventie leveren. Onderzoek en opleiding worden in nauwe interactie met de regio uitgevoerd. Daarnaast wordt - waar mogelijk - gebruik gemaakt van de expertise elders in het LUMC.

Er wordt veel samengewerkt binnen en buiten de afdeling. We geloven dat deze samenwerking meerwaarde creëert, vooral ook op de onderwerpen waarop de afdeling zich wil profileren: preventie, ouderen, diversiteit (etniciteit, sociaal-economische klasse) en evidence-based medicine. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn bij ons belangrijk