PHEG Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) beoordeelt de onderzoeksprotocollen en amendementen, van zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig onderzoek. Het betreft wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd onder verantwoording van onderzoekers van de afdeling PHEG (projectleider of grote rol in dataverzameling).

Het advies is om ieder onderzoek dat leidt tot een publicatie in te dienen, dus ook onderzoek waar geen patiënten bij betrokken zijn. In onderstaande downloads vind je een beschrijving van onze procedure en formulieren.

Indienen bij PHEG Wetenschapscommissie

Voor een beoordeling stuurt de onderzoeker het ingevulde aanmeldformulier met alle relevante documenten naar Wetenschapscommissie_PHEG@lumc.nl. De relevante documenten betreffen alle documenten, zoals deze ook aangeleverd moeten worden bij de  METC-Leiden Den Haag Delft. Zie hiervoor de templates van PHEG te vinden op de I-schijf, en ook de LUMC-voorbeeld-documenten, te vinden op Albinusnet in Zenya.

Het secretariaat stuurt het protocol naar twee referenten, welke deze binnen 3 weken beoordelen a.d.h.v. een vaste checklist. Hierin geven ze ook een advies aan de Wetenschapscommissie (Positief, Positief met suggesties ter verbetering, Grote adviezen ter verbetering). De beoordeling en het advies wordt door de Wetenschapscommissie bekeken, en na eventuele aanvullingen doorgestuurd naar de aanvrager. 

Contactgegevens

E-mail: Wetenschapscommissie_PHEG@lumc.nl

Mw. Dr. (Margot) M.W.M. de Waal, voorzitter
Mw. Dr. (Matty) M.R. Crone, secretaris
Mw.(Patricia) P.A.M. van Niekerk, secretaresse
Mw. (Sharmila) S.I. Premchand, secretaresse