Medische vervolgopleidingen

Welkomstwoord Raad van Bestuur

Als arts (niet) in opleiding tot specialist (a(n)ios) krijg je binnen het LUMC te maken met reguliere patiëntenzorg en top-referente (zeer complexe) zorg. We streven naar gezondheidszorg, onderwijs, opleidingen en (internationaal) onderzoek van de hoogste kwaliteit. Wij zoeken continu waar en hoe we kunnen verbeteren. Daar kunnen we jouw frisse blik heel goed bij gebruiken.

‘Mijn naam is Douwe Biesma, sinds 1 juli 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.’

Arts van de toekomst

Bij het LUMC word je opgeleid tot ‘arts van de toekomst’. Dit betekent dat je niet alleen een diagnose stelt en patiënten behandelt. Als arts bij het LUMC heb je een steeds grotere rol in het bevorderen en beschermen van gezondheid. En daarmee het voorkomen van onnodige zorg. We noemen dat grensverleggend beter worden.

Patiënt als partner

Thema’s als innovatie, preventie en onderlinge samenwerking zijn belangrijk. Net als een goed gesprek voeren met patiënten over zijn of haar kwaliteit van leven. Het LUMC heeft een persoonsgerichte benadering, waarbij de patiënt ‘partner’ is. Dit vraagt andere competenties van jou als arts dan een aantal jaar geleden. Binnen de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio) Leiden bieden we diverse cursussen aan om deze competenties te ontwikkelen. Hiermee bereiden we je voor op een leven lang innoveren en leren.

De juiste balans

Werken bij het LUMC is uitdagend, veelzijdig en betekenisvol. Onze opleidingsgroepen met meerdere opleiders zorgen voor een prettige, open en veilige werk- en leeromgeving. De juiste balans tussen werk en privé vinden wij daarbij belangrijk.

Ik waardeer de goede samenwerking tussen de ziekenhuizen in onze regio. Dit zorgt voor diversiteit en vele (regionale) mogelijkheden binnen jouw opleiding.

Jij staat aan het roer als het gaat om de invulling van jouw opleiding. Benut de kansen en mogelijkheden die er zijn. Blijf positief kritisch en laat horen waar jij mogelijkheden en verbeteringen ziet. We maken er samen een mooie en leerzame tijd van. Heel veel succes en vooral ook plezier!

 

Prof. dr. Douwe Biesma