Medische vervolgopleidingen

Centrale Opleidingscommissie (COC)

De Centrale Opleidingscommissie (COC) van het LUMC is een overlegorgaan voor alle opleiders van de medische vervolgopleidingen. De COC komt op voor de belangen van de artsen in opleiding tot specialist (aios) en informeert en adviseert de Raad van Bestuur over opleidingszaken. Ook bemiddelt de COC bij geschillen.

Wat doet de COC?

De COC bevordert en bewaakt de kwaliteit van: de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, de huisartsgeneeskunde, opleidingen tot GZ- en Klinisch Psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties. Daarnaast zorgt de COC voor een veilig en goed opleidingsklimaat. De COC vindt open communicatie tussen de aios en medisch specialisten uit de opleidingsgroep (opleiders en supervisoren) belangrijk.

Kwaliteit en opleidingsklimaat meten

De COC gebruikt een interne kwaliteitscyclus om de kwaliteit per opleiding en het opleidingsklimaat te meten. Jaarlijks worden vaste meetinstrumenten ingezet via de onderwijskundigen, zoals de Opleidingsmonitor. De kwaliteit en het opleidingsklimaat worden gemeten via diverse thema’s: werkdruk, organisatie van de opleiding, (mate en wijze van) feedback, deelname aan (discipline overstijgend) onderwijs en mogelijkheden tot individualisering (opleiding op maat) en profilering. Ook hebben de opleidingen een terugkerend actieplan om verbeterpunten op te pakken. Op die manier werkt de COC continu aan verbetering.

Rol aios in de COC

Naast de opleiders spelen ook de aios een belangrijke rol binnen de COC. Je kunt als aios meepraten over het verbeteren van de opleidingen tijdens de COC-vergaderingen (5 keer per jaar). Ook betrekt de COC jou als aios graag bij werkgroepen over opleidingsthema’s; leuk en leerzaam!

Vertrouwenspersonen

De COC vindt het erg belangrijk dat je als aios in een veilige omgeving werkt en leert. Ongewenste omgangsvormen zijn onaanvaardbaar. Toch kan het voorkomen dat je te maken krijgt met vormen van ongewenst gedrag, zoals intimidatie, agressie, pesten of discriminatie. Maar er kan ook een andere ongewenste of onveilige situatie binnen de opleiding zijn. Heb je hiermee te maken en kom je er niet uit met jouw opleider(s)? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon voor aios. Je kunt bij hen terecht met vragen, problemen of geschillen rondom de opleiding. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

De vertrouwenspersonen van het LUMC zijn:

Drs. Rozemarijn JanssDrs. Rozemarijn Janss.jpg
E-mail: r.a.j.janss@lumc.nl
Telefoon: 071 526 31 96
Kamernummer: H-05-18

Dr. Martijn van Noorden.pngDr. Martijn van Noorden
E-mail: m.s.van_noorden@lumc.nl
Telefoon: 071 526 37 85
Kamernummer: B-01-41