Medische vervolgopleidingen

Vereniging voor Arts-assistenten (VAA) LUMC

De Vereniging voor Arts-assistenten (VAA) LUMC verbindt de verschillende arts-assistenten binnen het LUMC. Daarnaast behartigt de VAA de belangen van alle arts-assistenten op verschillende podia en laat jullie stem horen.
Het bestuur van de Vereniging voor Arts-assistenten (VAA) van het LUMC

Overleg en inspraak

De VAA heeft oog voor de dagelijkse praktijk van de opleiding. Denk aan de arbeidstijdenwet, de vergoedingen van cursussen en problemen rondom het opvullen van zwangerschapsverloven. De VAA overlegt met opleiders, de voorzitter van de Raad van Bestuur en het ondersteunend team van de medische vervolgopleidingen. Ook nemen wij zitting in het dagelijks bestuur van de Centrale opleidingscommissie. In COC vergaderingen worden thema’s besproken zoals werkdruk, opleidingsklimaat en afname aantal AIOS/ANIOS (artsen (niet) in opleiding tot specialist).

Verder neemt de assistentenvereniging deel aan de Regionale assistentenvereniging (ROC). Ook is er overleg met vertegenwoordigers bij de Jonge Specialist over landelijke ontwikkeling rondom arts-assistenten. De input voor deze overleggen komt vooral uit periodiek overleg met specialisme-vertegenwoordigers. Per specialisme is hier een vertegenwoordiger aanwezig. Zo worden problemen die specialisme breed spelen onder de aandacht gebracht.

Activiteiten: vrijdagmiddagborrel

Het LUMC telt veel arts-assistenten. Daarbij is het ook belangrijk om in een informele setting met elkaar in contact te komen. De VAA organiseert elke eerste vrijdag van de maand een vrijdagmiddagborrel. Daarnaast organiseren we ook andere activiteiten binnen en buiten het LUMC om de band tussen assistenten van verschillende afdelingen te versterken. Zoals barbecues of een pubquiz.

Cursussen

Ook worden er regelmatig workshops en cursussen georganiseerd. Bijvoorbeeld over zaken als belastingaangifte, hypotheken en goodwill en maatschappen. Daarnaast organiseert de VAA debatten over relevante thema’s voor aios. Zoals over banenperspectief en het inkorten van de opleiding.

Meer weten over de VAA LUMC?

Wil je meer weten over de VAA LUMC? Bijvoorbeeld over de contactpersonen, activiteiten en het lidmaatschap?  Mail dan naar: Bestuur_VAA@lumc.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de VAA LUMC? Een lidmaatschap kost €6 bruto per maand en wordt ingehouden op je bruto maandloon. Neem contact op per e-mail voor vragen of een lidmaatschap.

Contactinformatie

Email de VAA: Bestuur_VAA@lumc.nl