Hematologieklapper

Tumorlysis syndroom

Doel:
- Preventie van optreden van TLS
- Richtlijnen profylaxe en behandeling TLS