Omgangsregels LUMC

Een prettige, veilige omgeving om in te verblijven en te werken vinden wij in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) erg belangrijk.

Hiervoor hebben we de volgende huisregels opgesteld die gelden voor zowel patiënten en bezoekers als voor medewerkers.

  • Diefstal en vandalisme. Bij diefstal of vandalisme doen wij aangifte bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
  • Discriminatie. Het is verboden personen te benadelen vanwege onder meer huidskleur, geloof, sekse en positie.
  • Geweld. Bedreigingen, verbaal of fysiek geweld worden niet toegestaan. Ook een poging tot fysiek geweld is verboden, net als afpersing en mishandeling.
  • Huisdieren. Huisdieren mag u niet meenemen binnen de gebouwen. Uitzonderingen zijn in opleiding zijnde/opgeleide hulphonden.
  • Ongewenste intimiteiten. Seksuele intimidatie of seksuele uitingen worden niet geaccepteerd.
  • Parkeren. Buiten de aangegeven parkeergelegenheden en stallingen is het plaatsen van auto's, fietsen, bromfietsen, motoren en andere vervoermiddelen in of rond de gebouwen niet toegestaan.
  • Privacy en respect. Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers. Voor het maken van foto's of films in het LUMC heeft u onze toestemming nodig. Als een patiënt, bezoeker of medewerker herkenbaar in beeld komt, dan is het noodzakelijk dat die persoon (schriftelijk) toestemming geeft.
  • Roken en open vuur. Het LUMC is rookvrij. Dit betekent dat in alle gebouwen en op het terrein niet gerookt mag worden.
  • Verdovende middelen. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Patiënten en bezoekers die overlast veroorzaken en onder invloed zijn van verdovende middelen worden de toegang geweigerd.
  • Wapens. Verboden wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden niet toegestaan. De afdeling Beveiliging of de politie neemt deze in beslag en de toegang tot het ziekenhuis kan u worden geweigerd.

Overtreding van deze huisregels staan wij niet toe. De afdeling Beveiliging kan worden ingeschakeld en bij ernstige overtredingen of herhalend gedrag kan de toegang tot het LUMC worden ontzegd. Ook kan aangifte worden gedaan bij de politie. De behandelend medicus bepaalt of ook de behandeling wordt gestopt.