Huisregels LUMC

Het LUMC vindt een prettige en veilige omgeving erg belangrijk. We verwachten van u als patiënt of bezoeker en van onze medewerkers een respectvolle en vriendelijke omgang met elkaar. Ook gelden een aantal huisregels. Overtreedt u deze regels? Dan kan het LUMC u waarschuwen, de toegang weigeren en aangifte doen bij de politie.

Respect voor elkaar

Medewerkers van het LUMC behandelen u zo respectvol mogelijk. Ervaart u dit anders, meld dit dan bij ons via het klachtenformulier. Andersom verwachten wij van u als patiënt, naaste of bezoeker dat u ook respectvol met onze medewerkers omgaat.