Hendrien en Daphna, Verpleegkundig Consultenten polikliniek Diabetes

De ene diabetespatiënt maakt gebruik van een insulinepomp, de ander van een insulinepen en een derde geeft de voorkeur aan tabletten. Op de polikliniek Diabetes in het LUMC krijgt elke patiënt dan ook een gepersonaliseerd behandelplan. Diabetesverpleegkundig consulenten Hendrien van der Klein en Daphna Karo leren hun patiënten omgaan met hun ziekte. “Geen enkele vorm van diabetes is hetzelfde”, vertelt Hendrien. “Ons vak kent geen standaarden, alleen maar uitdagingen.”

Er zijn vele vormen van diabetes, weten de dames te vertellen. Daphna: “De meest bekende zijn diabetes type 1 en type 2, maar patiënten kunnen ook diabetes ontwikkelen door bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicijnen. We zien hier op de afdeling dan ook geregeld mensen binnenkomen die bijvoorbeeld een transplantatie hebben ondergaan of vanaf de afdeling Oncologie komen.” En niet altijd is van te voren te zeggen of deze vorm van diabetes over gaat. “Dat is afhankelijk van het soort medicijn en de duur van het gebruik”, licht Hendrien toe. “Het is voor ons hierin heel belangrijk goed te luisteren naar hoe de patiënt de ziekte ervaart om een realistisch beeld te geven van de verwachtingen. We zijn hier altijd heel open over en eerlijk in.”

Multidisciplinair overleg
Gelukkig staan de diabetesverpleegkundigen er niet alleen voor. De complexiteit van de diabeteszorg vraagt om expertise, niet alleen van de verpleegkundige, maar van een heel multidiciplinair team. Zo werken de verpleegkundigen vaak samen met een diëtist. “De lijnen op deze afdeling zijn heel kort”, vertelt Daphna. “Tijdens een multidisciplinair overleg zitten wij onder meer met een arts, internist en medisch psycholoog en diëtisten aan tafel. Iedereen bekijkt de casus vanuit zijn of haar eigen expertise en zo versterken we elkaar en kunnen we de patiënt de beste zorg bieden.” Zo wordt besproken of een patiënt over kan gaan op een pomp, glucosesensor of hoe het herstel na een transplantatie verloopt. “Elke nieuwe patiënt die bij ons op de polikliniek komt, bespreken we in dit overleg.”

Angsten
Ondanks het advies dat uit het multidisciplinaire overleg vloeit, is het nog altijd aan de patiënt hoe de behandeling verloopt. Hendrien: “Wij zijn niet degenen die beslissen wat er gebeurt. Uiteraard bereiden wij de patiënt zo goed mogelijk voor en adviseren wij over het vervolgtraject, maar of de weg die wij uitstippelen daadwerkelijk wordt genomen, is aan de patiënt. Daarom is het des te belangrijker dat wij open en eerlijk communiceren. Het niet op de juiste manier afstemmen van de insuline op de koolhydraten of activiteiten kan op de langere termijn leiden tot complicaties aan bijvoorbeeld de nieren, ogen en bloedvaten. En dat willen we voorkomen.” Het kan dus gebeuren dat een patiënt geen controleafspraken meer inplant, bijvoorbeeld uit angst voor (meer) medicatie. “Soms heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden”, vertelt Daphna. “Voorheen waren de spuiten heel groot of werden patiënten gedwongen te prikken. Zulke ervaringen kunnen zich in een trauma ontvouwen.” In dat geval wordt de medisch psycholoog erbij betrokken. “Die kan helpen een patiënt over zijn of haar prikangst heen te helpen. Er wordt dan in samenspraak met de patiënt een plan gemaakt wat wel haalbaar is.”  

Educatie
Want na het spuiten van insuline en zodra de bloedsuikerspiegel daalt, voelen patiënten zich beter. En dat is een goede stimulans om het traject voort te zetten. Toch ben je er als diabetespatiënt elke dag mee bezig en moet je over alles wat je eet nadenken. “En dat is het probleem,” licht Hendrien toe. “Diabetes is er altijd.” De verpleegkundigen zien dan ook een groot verschil in hoe de patiënten met hun ziekte omgaan. Belangrijk is dan ook de educatie. Hendrien: “We merken dat patiënten met diabetes veel van elkaar kunnen leren en elkaar motiveren. Daarom zijn we gestart met groepseducatie, waarbij we patiënten bij elkaar brengen. Het leuke hieraan is de interactie die ontstaat.” “En voor ons is het ook interessant”, vult Daphna aan. “Wij geven de informatie maar leren ook veel van de gesprekken die ontstaan tussen de patiënten. Dat maakt ons werk zo lonend en afwisselend.”

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures en solliciteer naar jouw baan!