Kinderverpleegkundige

Pauline Vurens

Al tijdens haar opleiding tot hbo-verpleegkundige wist Pauline dat ze graag op de kinderverpleegafdeling in het LUMC wilde werken. Haar gevoel werd bevestigd toen ze de kans kreeg om een minor te volgen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Toch besloot ze na haar afstuderen eerst ervaring op te doen op de volwassen cardiologie. Na 2 jaar ruilde ze de cardiologieafdeling in voor de kinderverpleegafdeling en rondde ze haar opleiding tot kinderverpleegkundige met succes af.
Kinderverpleegkundige

En dat ze op haar plek zit, blijkt uit haar enthousiasme voor het vak: “Dat ik toch nog een glimlach krijg van het kind, ondanks de ziekte. Dat is waar je het voor doet.”

Onvoorspelbaar en afwisselend werk  
Zorg is altijd onvoorspelbaar en bij kinderen geldt dit nog eens extra. Volgens Pauline kun je als kinderverpleegkundige wel allerlei handelingen willen verrichten, maar als het kind even niet meewerkt, gebeurt het op dat moment niet: “Soms is het lastig om een handeling uit te voeren. Je weet dat het goed en noodzakelijk is voor het kind, maar dat kun je een kind soms niet uitleggen. De uitdaging is om er voor te zorgen dat het kind, buiten de handelingen om, toch een prettige ervaring heeft. Dat je aan het eind van de dag een high-five of een glimlach krijgt, dat is elke dag opnieuw mijn doel.”

Werken op de kinderafdeling betekent veel afwisseling in de werkzaamheden. Je vindt er alle specialismen en kinderen van alle leeftijden: “De ene dag verzorg ik een baby van 2 dagen, de andere dag een puber van 17 waarbij een vriendinnetje op bezoek komt. Elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen en elke dag leer ik iets nieuws.”

Team met ouders
Om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat je als kinderverpleegkundige samen met de ouders van het kind een team vormt: “Het is een voorrecht om tijdelijk voor iemands kind te kunnen en mogen zorgen, het is iets heel moois wat ouders je toe vertrouwen”. Tijdens de opname van het kind worden ouders vanaf het begin meegenomen in het proces: “Samen met de ouders komen we tot een planning van de dag. Je plant de zorg om het kind heen, het ritme van het kind staat voorop en jij past je daarop aan.”

Linksom of rechtsom, de zorg moet geleverd worden. Daarom zijn geduld, flexibiliteit en sociale vaardigheden belangrijke kwaliteiten die je als kinderverpleegkundige moet bezitten: “Het goed kunnen samenwerken is erg belangrijk. Samen met een medisch pedagogisch zorgverlener, arts, ouders en het kind zoeken we naar een manier om de best mogelijke zorg te leveren.”

“Het is een voorrecht om tijdelijk voor iemands kind te kunnen en mogen zorgen, het is iets heel moois wat ouders je toe vertrouwen”.

Pauline Vurens

Uitzonderlijke ziektebeelden
Het bijzondere aan het werken op de kinderverpleegafdeling in het LUMC zijn de uitzonderlijke ziektebeelden en de vele opleidingsmogelijkheden. Dit maakt het werk uitdagend. “Het is een groot voordeel dat wij als academisch ziekenhuis een kinder IC hebben. Wij leveren hoog complexe zorg en ik houd er van om mij te verdiepen in een uitzonderlijk ziektebeeld en alle losse eindjes aan elkaar te knopen”, beaamt Pauline. Die zeldzame ziektebeelden houden het werk inhoudelijk uitdagend. Daarbij is het belangrijk dat je als kinderverpleegkundige zorgt dat je kennis up to date blijft. Door de nascholing die het LUMC biedt, kan Pauline hoogwaardige zorg blijven leveren: “Tijdens de nascholing komen actuele onderwerpen aan bod en bespreken we elke maand een thema. Zo bespreken we bijvoorbeeld verschillende pijnthema’s, of we leren welke voeding goed is voor welke patiënten.”

Werksfeer en ontladen na werk
Kinderverpleegkundigen krijgen soms te maken met ingrijpende gebeurtenissen, waardoor het moeilijk kan zijn om het werk thuis los te laten. Toch weet Pauline hier goed mee om te gaan door het te bespreken of door collega’s te appen: “Gelukkig hebben wij een fijn team en weet ik dat wanneer ik thuis ben, de zorg goed wordt overgenomen”. Op de kinderverpleegafdeling is de sfeer onderling goed, waarbij er oog is voor elkaar: “Het is een veilige omgeving waar je alles kunt delen en waar ook ruimte voor humor is. Dat is belangrijk, want het werk is soms zwaar en emotioneel.” En als het aan Pauline ligt is ze, mede dankzij de goede werksfeer en ontwikkelmogelijkheden, voorlopig nog niet uitgeleerd op de kinderverpleegafdeling.  

 

Word jij mijn nieuwe collega?