Blaaskanker

Behandeling

Als bij u blaaskanker is vastgesteld, dan krijgt u een behandeling op maat. Bij oppervlakkige vormen van blaaskanker stelt de uroloog het behandelplan op. Als de kankercellen in de blaasspier zijn gegroeid of als de ziekte in een gevorderd stadium is, overlegt een team van urologen, medisch oncologen en radiotherapeuten over de behandelmogelijkheden. De keuzes in het behandelplan maken we in overleg met u.

Welke behandelingen zijn er mogelijk bij blaaskanker?

De operatie die is uitgevoerd om de diagnose te stellen, is tegelijkertijd de eerste behandeling. Tijdens deze operatie (TUR-blaastumor) neemt de uroloog met een elektrisch mesje of bioptie-tang de kankercellen uit de blaas weg. Als de arts vermoedt dat u een oppervlakkige vorm van blaaskanker heeft, dan volgt meestal binnen 24 uur na de ingreep een chemotherapeutische blaasspoeling. Deze medicatie komt niet in de bloedbaan terecht en geeft daarom meestal geen bijwerkingen. De spoeling verkleint de kans dat de kanker terugkomt.

De uitslag van het weefselonderzoek bepaalt of deze behandeling volstaat, of dat een aanvullende behandeling nodig is. Het soort aanvullende behandeling hangt onder meer af van de vorm van blaaskanker. Alle behandelingen hebben het doel om u te genezen. Alleen bij uitgebreid uitgezaaide blaaskanker is geen genezing mogelijk.

Oppervlakkige blaaskanker, milde vorm

 • Geen aanvullende behandeling nodig.
 • U blijft onder controle waarbij kijkonderzoeken van de blaas plaatsvinden.

Oppervlakkige blaaskanker, meerdere milde afwijkingen

 • Controles met kijkonderzoeken van de blaas.
 • Aanvullende chemotherapeutische blaasspoelingen.

Oppervlakkige blaaskanker, agressieve vorm

 • Een tweede operatie waarbij weefsel wordt weggenomen (TUR-blaastumor).
 • Aanvullende immunotherapeutische blaasspoelingen. Hierbij wordt een medicijn in de blaas gebracht dat het eigen afweersysteem stimuleert kankercellen op te ruimen.
 • Controles met kijkonderzoeken van de blaas.

In de spier groeiende blaaskanker, zonder aanwijzingen voor uitzaaiingen

 • Een operatie waarbij de blaas en omliggende lymfeklieren worden verwijderd. Tijdens de operatie wordt een alternatief voor de opvang van urine aangelegd. Afhankelijk van de situatie kan bij een man ook de prostaat verwijderd worden en bij een vrouw de baarmoeder en eierstokken. Bij deze operatie wordt uit voorzorg meestal ook de blinde darm verwijderd. Het alternatief voor de opvang van urine bepalen we in overleg met u en afhankelijk van de situatie. Zie hieronder bij ‘Alternatieven voor een blaas’.
 • Afhankelijk van de uitgebreidheid van de blaaskanker en uw medische voorgeschiedenis zal gekozen worden voor een robot geassisteerde operatie (DaVinci Xi) of een klassieke “open chirurgische”benadering. 
 • Uitwendige bestraling.
 • Gecombineerde bestraling en chemotherapie.

Lokaal doorgegroeide en/of beperkt uitgezaaide blaaskanker

 • Chemotherapie om het kankerweefsel zo klein mogelijk te maken.
 • Een operatie waarbij de blaas en omliggende lymfeklieren worden verwijderd. Zie hieronder bij ‘Alternatieven voor een blaas’.

Uitgezaaide blaaskanker

 • Als de blaaskanker uitgebreid is uitgezaaid, is genezing niet mogelijk. In dit geval zijn er meerdere uitzaaiingen in lymfeklieren of andere organen.
 • Chemotherapie kan de ziekte remmen.
 • Een milde vorm van bestraling kan klachten van de blaas verlichten.
 • Bij uitgezaaide blaaskanker is soms een experimentele behandeling mogelijk, die in studieverband wordt aangeboden. Uw arts zal u hier meer over vertellen.

Alternatieven voor een blaas

Brickerstoma

Als tijdens de behandeling uw blaas verwijderd is, zorgen we voor een alternatieve manier om de urine op te vangen. In het LUMC zijn een aantal technieken mogelijk.

De simpelste oplossing en met de minste complicaties, is een urinestoma. Dit is een kunstmatige uitgang voor urine. In het LUMC kiezen we daarbij voor een zogeheten Brickerstoma. Dit urinestoma wordt in de rechteronderbuik geplaatst en heeft een urine-opvangzakje. 

Naast een urinestoma zijn er ook nog enkele andere mogelijkheden:

 • Aanleg nieuwe blaas van dunne darm (Hautmann-neoblaas) Hierbij wordt een urinereservoir gemaakt van een stukje dunne darm. Dit reservoir wordt aangesloten op de plasbuis. Een deel van de patiënten kan dit reservoir uiteindelijk legen door met de buik te persen. Een ander deel moet zichzelf katheteriseren om het reservoir te legen. Een nieuwe blaas van dunne darm geeft soms problemen zoals urineweginfecties, urineverlies of stoornissen in de nierfunctie en zoutbalans in het bloed.
 • Aanleg reservoir van dikke en dunne darm (Indiana pouch). Dit reservoir wordt aangesloten op een buisje en kan via de navel worden geleegd. De mogelijke problemen van dit reservoir zijn vergelijkbaar met die van de Hautmann-neoblaas.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Alle onderdelen van de behandeling kunnen ingrijpend zijn. Daarom is het goed als u zich oriënteert. Wat houdt de ziekte in? Wat zijn de behandelmogelijkheden? U kunt hierover lezen en praten met uw familie en vrienden.
 • Vragen kunt u altijd stellen in het gesprek met uw behandelaar. U kunt ook bellen met de polikliniek Urologie, tel. 071 - 526 23 04.

Wat is de prognose bij blaaskanker?

Bij blaaskanker is het moeilijk vast te stellen of iemand echt genezen is. Ook na een behandeling die gericht is op genezing, kan de ziekte terugkomen. Als de ziekte terugkomt, is dat meestal binnen vijf jaar.

Bij oppervlakkige vormen van blaaskanker is de kans dat de ziekte binnen vijf jaar terugkomt gemiddeld 55%. Als u opnieuw oppervlakkige blaaskanker krijgt, kunt u opnieuw op de hierboven beschreven manier behandeld worden en genezen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet regelmatig wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van blaaskanker. Afhankelijk van uw situatie kunt u gevraagd worden om hier aan mee te doen. Uw uroloog beoordeelt dan tijdens het spreekuur of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een informatiefolder mee en een toestemmingsformulier. Deelname is altijd op vrijwillige basis.