Klinisch Microbiologisch Laboratorium

Microbiologische diagnostiek

Indien een patiënt (mogelijk) een infectie heeft, dan is de afdeling Medische Microbiologie verantwoordelijk voor het opsporen daarvan en het adviseren over de behandeling. De afdeling beschikt daarvoor over het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (KML), dat verantwoordelijk is voor het microbiologisch onderzoek binnen het Leids Universitair Medisch Centrum en andere (regionale) ziekenhuizen en zorginstellingen. In het KML wordt lichaamsmateriaal van de patiënt, zoals bloed, urine of een huidmonster, onderzocht om na te gaan of er sprake is van een infectie. De drie belangrijkste benaderingen in het onderzoek zijn: Flowkast

  • Kweek: het laten groeien en vermeerderen van de ziekteverwekker op geschikte kweekbodems
  • Serologie: het opsporen van antistoffen tegen ziekteverwekkers in het bloed van de patiënt
  • Moleculaire diagnostiek: het aantonen van het erfelijke materiaal (DNA of RNA) van ziekteverwekkers

ISO15189 Accreditatie

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, is het KML geaccrediteerd volgens de ISO15189 richtlijnen, onder certificaatnummer M116. Ten behoeve van andere instellingen, die informatie over de competentie van het KML vereisen op het gebied van de kwaliteitszorg bij het uitbesteden van onderzoek, is het accreditatiebewijs en de daarbij behorende scope beschikbaar.  

Medisch Microbiologen

De medisch specialisten van de afdeling Medische Microbiologie zijn verantwoordelijk voor de keuze van diagnostische verrichting en soort lichaamsmateriaal, het interpreteren van de resultaten van het microbiologisch onderzoek en het adviseren van behandeling. De medisch specialisten doen dit in samenwerking met de behandelend artsen van de patiënten en hebben over het algemeen weinig contact met de patiënten zelf.