Isolatievormen

Contactisolatie

Contactisolatie is een vorm van afzondering van een patiënt van mede-patiënten en medewerkers, om verspreiding van micro-organismen te voorkomen door direct huidcontact of via besmette materialen.

De behandelend arts kan contactisolatie instellen naar aanleiding van klinische verschijnselen of een bepaald micro-organisme, gevonden in een laboratoriumuitslag. De eenheid infectiepreventie adviseert contactisolatie naar aanleiding van laboratoriumuitslagen.


Welke vorm van overdracht wordt voorkomen?
Welke kamer is geschikt voor contactisolatie?
Welke maatregelen nemen bezoek, ouders en personeel (bij vervoer) bij vervoer bij contactisolatie?
Welke maatregelen gelden bij polikliniek bezoek?