Infectiepreventie

De Eenheid Infectiepreventie houdt zich bezig met het voorkomen van  (verspreiding van) infecties bij zowel patiënten, bezoek als personeel. Dit gebeurt door het maken en onderhouden van protocollen betreffende infectiepreventie, het geven van onderwijs en adviezen over hygiënisch handelen, surveillance van ziekenhuisinfecties en het opsporen van bronnen van ziekenhuisinfecties.

Voorkomen, surveillance en beheersing

De deskundigen infectiepreventie maken de ziekenhuisprotocollen over maatregelen die infecties voorkomen, op basis van nationale en internationale richtlijnen.

De Eenheid Infectiepreventie werkt samen met het klinisch microbiologisch lab in de opsporing van bijzondere micro-organismen, en om bij patiënten met bepaalde micro-organismen verspreiding van deze (potentiële) ziekteverwekkers te voorkomen. Wanneer er resistente bacteriën worden gevonden zoals MRSA, BRMO of VRE, dan worden isolatie maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan.

Verder wordt nauw samengewerkt met de internist-infectiologen, de bedrijfsartsen van VGM en de specialisten en verpleegkundigen van de verschillende verpleegafdelingen en poliklinieken.

Contact Infectiepreventie

Eenheid Infectiepreventie LUMC: Kamernummer E4-60
Hoofd: dr. Karin Ellen Veldkamp
Deskundigen infectiepreventie   Tel (071) 5298617
Voor vragen stuurt u een e-mail naar:   infectiepreventie@lumc.nl

Buiten kantooruren: dienstdoende arts-microbioloog:    Tel  ( 071) 526  9111

Onze medewerkers