Automatisering

Het KML maakt voor haar diagnostiek steeds meer gebruik van geautomatiseerde systemen en robotten.

KIESTRA (bacteriekweek) Kiestra system

Geautomatiseerde bacteriekweek waarbij de kweekplaten langs de verschillende stappen van het kweekproces schuiven, digitaal gefotografeerd en afgelezen worden. Het KIESTRA systeem verhoogt de capaciteit en productiviteit van het KML.


MALDI-TOF (massaspectrometrie)

Door middel van de matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI) techniek, kunnen eiwitten, peptiden en polymeren uit monsters geanalyseerd worden. Het monster wordt eerst samen met een zogenaamde matrix gekristalliseerd. Vervolgens worden de matrix-kristallen bestraald met een laser. Dit proces zorgt ervoor dat de analieten losgemaakt worden van de matrix (desorptie) en geïoniseerd worden (ionisatie). De geladen ionen komen door het heersende spanningsveld in een time-of-flight (TOF) massaspectrometer terecht, alwaar de massa bepaald wordt. Met deze techniek kan snel en betrouwbaar vastgesteld worden met welke bacterie we precies te maken hebben.


EUREKA project (combineren van KIESTRA met MALDI-TOF) EUREKA KML

EUREKA logoHet KML werkt samen met een aantal partners om de geautomatiseerde kweek (KIESTRA) te koppelen aan het identificeren van bacteriën door middel van massaspectrometrie (MALDI-TOF). Het ontwikkelen van dit gekoppelde systeem vindt plaats en wordt  gesubsidieerd in het EUREKA project. Het doel van dit project is om een nieuw vol-automatisch systeem te ontwikkelen voor de identificatie van bacteriën en het testen van antimicrobiële gevoeligheid, dat 24/7 operationeel is en binnen 36-48 uur een resultaat/diagnose kan leveren.