Patiënt en zorg

LaboratoriumdiagnostiekDe afdeling Medische Microbiologie is verantwoordelijk voor het opsporen van bacteriële, virale en parasitologische infecties en het adviseren over de behandeling hiervan. Het onderdeel van de afdeling dat deze diagnostiek uitvoert, is het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (KML). Onder de afdeling Medische Microbiologie valt ook de eenheid Infectiepreventie dat zich bezig houdt met het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties.

Op 3 november 2017 neemt het KML een nieuw ingericht gemeenschappelijk laboratoriuminformatiesysteem (GLIMS) in gebruik en realiseert daarmee zowel kwalitatief als op het gebied van efficiëntie een belangrijke vooruitgang. De facturatie is eveneens opnieuw ingericht in het nieuwe GLIMS. Onveranderd wordt voor individuele bepalingen het bijbehorende NZA tarief gerekend, maar voor multiplex PCR diagnostiek wordt een beduidend lagere totaalprijs gehanteerd bij het aanvragen van het volledige multiplex PCR pakket. Wanneer losse onderdelen van een multiplex PCR worden aangevraagd, gelden wel de NZA tarieven voor elke individuele bepaling. Voor de samenstelling en prijzen van de multiplex PCRs verwijzen wij u naar het bijbehorend document. Ook verzoeken wij u om per 3 november gebruik te maken van ons bijgewerkte aanvraagformulier, dit zal per die datum beschikbaar zijn op onze website.

Binnen de website “Patiënt en Zorg” vindt u meer informatie over: