Stages, onderzoeks- en afstudeeropdrachten

Stagiare MMDe afdeling Medische Microbiologie biedt studenten Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Hoger Laboratoriumonderwijs (HLO) mogelijkheden aan voor stages en onderzoeksopdrachten binnen zowel het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (KML) als het basale virologische en bacteriologische onderzoek.

Wetenschappelijke stages bij onze basale virologische en bacteriologische onderzoeksteams

Het aanbod van stages binnen het basale onderzoek is wisselend van aard en afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikt onderwerp, laboratorium ruimte en begeleiding. Een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten is te vinden op de research pagina's van deze website. In het algemeen is een tijdige planning zeer belangrijk (minimaal 6 maanden van tevoren). Op dit moment zijn er helaas geen stageplekken meer beschikbaar voor het jaar 2019-2020. 

Stages voor clinici en analisten bij het KML

Het KML verzorgt microbiologische diagnostiek in alle deelgebieden (bacteriologie, virologie, mycologie en parasitologie) op klinische materialen, ingestuurd vanuit het LUMC en vanuit de regio. Een belangrijke taak is de diagnostiek op materialen van afweergestoorde transplantatiepatiënten. Naast de routinediagnostiek steekt het KML veel energie in het ontwikkelen van nieuwe methoden, vooral moleculair-diagnostische technieken. Na ontwikkeling wordt de bruikbaarheid van deze nieuwe methoden geëvalueerd in vergelijking met de in de routinediagnostiek gebruikte technieken. Ook verricht het KML consultatieve taken op het gebied van de preventie en behandeling van infectieziekten.

Stagiaires zullen doorgaans werkzaam zijn in meerdere deellaboratoria en krijgen op die manier de mogelijkheid om zich te oriënteren op de klinische microbiologie in de volle breedte. Stage-onderwerpen kunnen voortkomen uit de ontwikkeling van nieuwe technieken, uit de actualiteit van de microbiologie of uit bestaande onderzoeksprojecten die ook klinisch of epidemiologisch van aard kunnen zijn. Bij de selectie van een onderwerp kan rekening gehouden worden met een persoonlijke voorkeur van de student. 

Stages worden gecoördineerd door de volgende personen:

  • Ing. Jan Kromhout (tel. +31(0)715263560) voor stages voor analisten binnen het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (KML)
  • Drs. Jairo Gooskens (tel. +31(0)715263923) voor wetenschappelijke stages binnen het Klinisch Microbiologisch Laboratorium (KML)
  • Dr. Peter Bredenbeek (tel. +31(0)715261655) voor wetenschappelijke stages binnen het Laboratorium voor Moleculaire Virologie, voor de periode 2020-2021
  • Dr. Jeroen Corver (tel +31(0)715266797) voor wetenschappelijke stages binnen het Laboratorium voor Experimentele Bacteriologie, inclusief microbioom-onderzoek, voor de periode 2020-2021
naar boven