Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

LUMC collegezaal 1Geneeskunde

Voor LUMC studenten Geneeskunde wordt onderwijs in de medische microbiologie aangeboden, o.a. in de volgende blokken:

Verder wordt ondersteuning geboden aan de voorbereidende weken voor coschappen in de Masteropleiding Geneeskunde en voor het 3de studiejaar in deze opleiding bestaat de mogelijkheid voor een onderzoeksstage en semi-artsstage, eventueel in de vorm van een dedicated schakeljaar, gericht op de specialistenopleiding in de Medische Microbiologie. Artsen van de afdeling Medische Microbiologie zijn betrokken in de begeleiding van bachelor- en masterstudenten als docent-coach, scriptiebegeleider en mentor.      

Biomedische Wetenschappen

Voor LUMC studenten Biomedische Wetenschappen wordt onderwijs in de medische microbiologie aangeboden in de volgende blokken en Frontiers of Science (FOS) cursussen: