Onderzoeker in Opleiding (OIO)

Bul doctoraat Universiteit LeidenBij de afdeling Medische Microbiologie zijn op gezette tijden vacatures beschikbaar voor de positie van Onderzoeker in Opleiding (OIO). Dit opleidingstraject is bedoeld om de betrokkene in vier jaar op te leiden tot zelfstandig microbiologisch onderzoeker. In deze periode dient tevens een proefschrift te worden geschreven dat  moet leiden tot een academische promotie. Voor LUMC OIO's is het 'Reglement Onderzoekers in Opleiding' van toepassing.

OIO posities kunnen worden gefinancierd op basis van LUMC middelen of extern verworven onderzoekssubsidies. Daarnaast worden kandidaten met persoonlijke financiering voor een promotietraject uitgenodigd contact op te nemen met de afdeling.

Voor OIO-vacatures, ga naar LUMC-research vacatures.

Graduate School LUMC