Medische Microbiologie

De afdeling Medische Microbiologie detecteert en onderzoekt verwekkers van infectieziekten.