Schildklier- en bijschildklier ziekten

Operaties aan de schildklier en bijschildklieren

Operaties voor de behandeling van schildklierkanker en andere aandoeningen van de schildklier zijn complex. De schildklier ligt in de hals waar veel vitale functies zitten zoals eten, drinken, ademhalen en praten. In dit gebied moet dan ook heel nauwkeurig geopereerd worden en dit vergt bijzonder vakmanschap en veel ervaring van de chirurg. In het LUMC zijn 3 endocrien chirurgen gespecialiseerd in het Hoofd/Hals gebied: Dr. Abbey SchepersProf. dr. Jaap Hamming en Dr. Lieke Welling.

Het LUMC vervult landelijk een ‘last resort’-functie voor complexe schildklier(kanker)problematiek, en voor moeilijk behandelbare bijschildklierproblemen (hypoparathyreoïdie). Daarom behandelen we relatief veel patiënten op basis van verwijzing door collega-medisch specialisten uit andere ziekenhuizen, al dan niet na een eerdere operatie elders.

Patiëntenfolders

Endocrien = hormoon

In het lichaam zitten verschillende klieren en organen die hormonen aanmaken. Al deze klieren en organen vormen samen het hormoonstelsel (endocriene stelstel). Wanneer u een tumor heeft in klieren of organen van het hormoonstelsel, vraagt de behandeling ervan een bijzondere kennis. Hormonen hebben immers specifieke functies in het lichaam.