Keurmerken

In Nederland zijn de patiëntenbelangen goed georganiseerd in diverse verenigingen. Zij vervullen een belangrijke rol in de zorg en praten mee over kwaliteit. Individueel richten deze organisaties zich op verschillende aandoeningen. De patiëntenverenigingen analyseren de kwaliteitsgegevens en ontwikkelen hun eigen evaluatie, monitor of keurmerk om zo de patiënt voor te lichten en te helpen met hun keuze. Ook verzekeraars analyseren de door ons aangeleverde kwaliteitsgegevens en verbinden daar hun keurmerk aan. Hieronder een greep uit de keurmerken die de afdeling Heelkunde heeft gekregen in 2014. Vaak is een operatie onderdeel van een behandelplan dat uit meerdere stappen bestaat waarbij meerdere specialisten zijn betrokken. De keurmerken hebben dan betrekking op de gehele behandeling binnen het LUMC.