Aantal operaties Heelkunde LUMC

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) - de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland - heeft kwaliteitsnormen opgesteld voor het merendeel van de chirurgische behandelingen. Deze normen zijn kwalitatief (voorzieningen in ziekenhuis, deskundigheid, multidisciplinair overleg) en kwantitatief (aantal operaties). In het LUMC vinden wij dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve normen relevant zijn voor de kwaliteit van zorg. Toch wordt in de media en de publieke opinie met name aandacht besteed aan het aantal operaties dat een ziekenhuis verricht. Wij willen benadrukken dat aantallen alleen niet een goede graadmeter zijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Wel willen we transparant zijn en maken wij het aantal operaties dat wij jaarlijks verrichten graag inzichtelijk, door middel van de tabel hieronder.

Aantal operaties Heelkunde LUMC

Operatie van

Norm NVvH
Per 1/1/2014
Aantal operaties
LUMC eind 2013
Bijzonderheden

Mammacarcinoom
(Borstkanker)

50

140

 
Sarcoom
(weke delen)
1050 
Melanoom20  

Endocriene chirurgie 
(Bij)Schildklier chirurgie

 

20

 

115

 
Slokdarmkanker2052 
Maagkanker2023 
Kanker van de alvleesklier en galwegen206649 volgens de procedure van Whipple
Kanker van de lever2050 
Darmkanker5044 
Rectumcarcinoom2021 
Longkanker20107
(uitgevoerd door afdeling Thoraxchirurgie LUMC)
Meer informatie over resultaten op blz 56-57 van het Hartcentrum Jaarverslag

Aneurysma
(segment C)

20

51

waarvan 31 electief

Aneurysma
(segment B)
valt binnen bovenstaande norm43  
Hoog complexe Aneurysma (segment A)valt binnen bovenstaande norm(uitgevoerd door afdeling Thoraxchirurgie LUMC)

Lees ook de kwaliteitscriteria in het expertdocument aorta (hoog)complexe aneurysmata

Meer informatie over resultaten op blz 53 van het Hartcentrum Jaarverslag

PAODvoldoen aan Vaatkeurmerk De Hart & VaatgroepLUMC voldoet aan Vaatkeurmerk De Hart & Vaatgroep 
Carotis (hoofdslagader)2026 
Bekken fractuur20  

Meer informatie over de kwaliteitsnormen van de NVvH