Uitkomsten, kwaliteit en veiligheid

Uw huisarts of andere verwijzer heeft u doorverwezen naar het LUMC. U vertrouwt op het oordeel van uw huisarts/verwijzer maar wilt zelf ook overtuigd zijn of u wel in het juiste ziekenhuis wordt opgenomen. Belangrijk is dat u zich op uw gemak voelt in het ziekenhuis en bij uw behandelend arts. Daarnaast wilt u graag weten of de kwaliteit van het ziekenhuis goed is, zodat u zelf beter een keuze kunt maken.

Een operatie is vaak een onderdeel van een behandelplan dat uit meerder stappen bestaat. Daarom is het van belang om naar de kwaliteit van het behandelteam te kijken dat u behandelt voor uw specifieke aandoening. Heelkunde LUMC staat voor de kwaliteit van de uitgevoerde behandelingen en maakt dit graag inzichtelijk voor de patient. In het menu aan de rechter kant van deze pagina vindt u hierover meer informatie.