Borstkanker

TEAM IIa

Dit betreft een onderzoek bij vrouwen na de overgang die een hormoongevoelige tumor hebben van minimaal 2 cm. Onderzocht wordt of een hormonale behandeling voorafgaand aan de operatie de tumor zodanig kan verkleinen dat een borstsparende operatie mogelijk is of dat een beter cosmetisch resultaat te bereiken is. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u deze voorafgaande behandeling 3 of 6 maanden krijgt. Het middel is een zogenaamde aromataseremmer, namelijk exemestaan (merknaam Aromasin®).
 

TEAM IIb

Dit betreft een onderzoek bij vrouwen na de overgang die aan een hormoongevoelige tumor zijn geopereerd. Onderzocht wordt of een aanvullende behandeling na afloop van eventuele bestraling of chemotherapie de kans dat de tumor terugkomt nog verder kan verkleinen. Áls de tumor terugkomt, is de kans namelijk aanzienlijk dat er uitzaaiingen in de botten aanwezig zijn. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u wel of niet een aanvullende behandeling zult krijgen. Het middel dat gebruikt wordt is een zogenaamde bisfosfonaat, namelijk ibandronaat (merknaam Bondronat®).
 

IDEAL

Dit betreft een onderzoek bij vrouwen na de overgang die 5 tot 7 jaar geleden aan een hormoongevoelige tumor zijn geopereerd. Als aanvullende therapie is 5 jaar een anti-oestrogeen geslikt zoals tamoxifen of een aromataseremmer zoals exemestaan (merknaam Aromasin®), anatrozol (merknaam Arimidex®) of letrozol (merknaam Femara®). Onderzocht wordt of een verlengde aanvullende behandeling met letrozol de kans dat de tumor alsnog terugkomt nog verder kan verkleinen. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u 2½ jaar of 5 jaar letrozole zult krijgen.
 

DIRECT

Dit betreft een onderzoek naar het effect van een laagcalorisch en eiwitbeperkt dieet (genoemd Chemolieve™) op bijwerkingen en werking van chemotherapie bij patiënten met borstkanker. Onderzocht wordt of de toevoeging van dit speciale dieet aan het standaard chemotherapie schema van 4 kuren AC gevolgd door 4 kuren docetaxel en voorafgaande aan de operatie, de bijwerkingen van chemotherapie doet verminderen en de anti-tumor werking in het tumorweefsel doet vergroten. Na toestemming voor dit onderzoek wordt u door middel van loting ingedeeld in één van de twee groepen: "Normale voeding" of "Speciaal dieet".

TOP-1

Bij dit de-escalatie onderzoek wordt gekeken naar het effect van het achterwege laten van de standaard bestraling bij oudere vrouwen (70+) die een borstsparende operatie hebben ondergaan. Het gaat alleen om de groep patiënten met een zeer laag risico op een lokaal recidief. Deze patiënten ontvangen volgens de richtlijnen geen hormonale therapie, en zouden wel bestraald worden.
Het achterwege laten van bestraling leidt direct tot minder belasting en minder bijwerkingen. Daar staat tegenover dat zonder bestraling het risico op lokaal recidief iets zal toenemen. Deze recidieven zijn over het algemeen goed te opereren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het geen invloed heeft op de kans op overlijden bij oudere vrouwen. Gezien het grote voordeel voor deze patiëntengroep, lijkt dit risico acceptabel. Op basis van onderzoek van afgelopen jaren is het TOP consortium van mening dat het weglaten van bestraling de nieuwe standaard moet zijn. Dit nieuwe beleid zal echter nog in de praktijk moeten worden getoetst. Daarvoor is dit TOP-1 onderzoek.

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)