Patient en PHAST

Samenvatting patiënteninformatie PHAST-studie

Als u onder controle bent voor uw aneurysma wordt een echo gemaakt om de doorsnede van het aneurysma te bepalen, en om te kijken of het groeit. Zoals met u is besproken, is er bij u op dit moment geen aanleiding tot operatieve behandeling. Met deze brief vragen wij uw medewerking aan ons aneurysma-onderzoek. PHAST logo

Samen met een aantal andere Nederlandse ziekenhuizen doen wij onderzoek naar de remming van aneurysmagroei. Daarmee hopen we het aantal aneurysma-operaties te verminderen. In eerder onderzoek vonden we aanwijzingen dat Doxycycline de groei van een aneurysma af kan remmen. Doxycycline wordt vaak gegeven bij luchtweginfecties en heeft in het algemeen weinig bijwerkingen.

In dit onderzoek krijgen mensen met een klein aneurysma van de aorta, anderhalf jaar lang dit medicijn of een placebo (een neppil). Net zoals bij een normale poli-afspraak controleren we de doorsnede en groei met behulp van een echo. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk gecombineerd met reeds bestaande afspraken op de polikliniek heelkunde.

Wat vragen wij van u?

Als u interesse heeft in deelname aan het onderzoek, willen we u graag aanvullende informatie opsturen. Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek met Doxycycline, willen   wij u vragen om een korte vragenlijst in te vullen.

Vanzelfsprekend heeft uw keuze geen enkele invloed op de behandelrelatie met uw behandelend arts.