Professional en PHAST

Samenvatting protocol PHAST-studie voor professionals

Pharmaceutical Aneurysm Stabilisation Trial (PHAST). Doxycycline treatment for the stabilization of abdominal aortic aneurysms (AAA), a randomized placebo controlled trial (NTR1345).

Een aneurysma (abnormale verwijding) van de grote lichaamsslagader komt bij 1 op de 20 ouderen voor. Hoewel kleine aneurysma’s weinig klachten geven en een zeer geringe kans hebben om spontaan te scheuren (ruptureren) neemt de kans op ruptureren bij grotere (> 5,5 cm) aneurysma’s snel toe. Ondanks verbeteringen van de medische zorg overlijdt nog steeds 80-90% van de mensen bij wie een aneurysma ruptureert. Om deze reden worden mensen met een groot aneurysma preventief geopereerd. Hiervoor zijn 2 behandelingen voorhanden: het operatief vervangen van het aneurysma door een kunststof vaatprothese of, indien mogelijk, het via de bloedbaan plaatsen van een stentprothese in het verwijde deel van de slagader. 

PHAST logoBeide ingrepen zijn echter zeer kostbaar en zeker niet probleemloos: de operatieve behandeling heeft is zeer ingrijpend (kans op overlijden 6 %) en vergt een langdurige ziekenhuisopname. Het plaatsen van een prothese via de bloedbaan is minder belastend maar is slechts bij circa 50% van de patiënten mogelijk. Hiernaast blijkt dat de stentprothese op langere termijn vaak niet goed functioneert, hetgeen intensieve controle en re-interventies noodzakelijk maakt. In een aantal onderzoeken is dan ook vastgesteld dat de endovasculaire behandeling op dit moment niet kosteffectief is. Medicamenteuze stabilisatie van het aneurysma zou daarom een waardevolle aanvulling op de bestaande behandeling van hetaneurysma vormen. Van het elastine afbrekende enzym MMP-9 wordt verondersteld dat het een  centrale rol speelt bij het ontstaan van de verwijding en het uiteindelijke ruptureren van het aneurysma. Doxycycline, een veel gebruikte antibioticum, remt dit enzym en er is dan ook gesuggereerd dat behandeling met doxycycline de groei van aneurysma’s zou remmen waardoor het aantal aneurysma operaties aanzienlijk zou verminderen. De resultaten van dierexperimenteel onderzoek en 2 kleine studies bij patiënten zijn bemoedigend en duiden er op dat doxycycline behandeling inderdaad de groei van aneurysma’s remt. Wij hebben de afgelopen jaar het effect van verschillende doseringen doxycycline op de ontsteking en de eiwitafbrekende enzymen in de vaatwand van patiënten met een aneurysma bestudeerd. De resultaten van deze studie laten zien dat doxycycline zowel de ontsteking als de daaraan gerelateerde expressie eiwitafbrekende enzymen in vaatwand vermindert. In deze studie willen wij in een dubbel-blinde gerandomiseerde studie het effect van een lage dosering doxycycline op de groei van aneurysma’s bestuderen.