Traumachirurgie

Epidemiologisch onderzoek

Met gegevens uit de Traumaregistratie en in samenwerking met ketenpartners (SEH, CPA, ambulance) zoeken we door middel van retrospectief onderzoek naar verbetering in toekomstige behandeling van traumapatiënten. Lopende onderzoeken:

 • Onderarmbreuken bij kinderen na repositie
 • Complicaties na verwijderen osteosynthesemateriaal bij kinderen
 • Letselpatronen bij ongelukken met gemotoriseerde twee‐wielers
 • Sexuele dysfunctie na bekkenringletsels
 • Kosten/baten‐analyse ‘gips versus VACOped’
 • Zorgpad ouderen met heupfractuur
 • Antibiotica bij drainage thorax trauma

Klinisch onderzoek

Met klinische onderzoek vinden we betere klinische behandelstrategieën en chirurgische fixatietechnieken van fracturen. Met in het bijzonder fractuurfixatie bij politrauma patiënten, complex intra articulaire fracturen en kindertraumachirurgie. Lopende onderzoeken:

 • Complexe intra‐articulaire fracturen: diagnostiek, behandeling, uitkomst
 • Calcaneus, Scaphoid, Pols, Bekken/acetabulum, Heup, Metacarpale V fracturen
 • Ontwikkeling krachtmeter voor handfracturen
 • Antistollingsbehandeling na onderbeensimmobilisatie
 • Brandwonden
 • Restrictieve resuscitatie bij stomp torsoletsel

Basaal/Translationeel onderzoek

Op het gebied van basaal/translationeel onderzoek richten we ons met behulp van biomarkers op de identificatie van traumapatiënten met een verhoogd risico op verstoorde botgenezing. Lopende onderzoeken:

 • Rol complementfactoren en interleukines (MBL, MASP,IL6, IL10) bij botgenezing
 • Effect van trauma/stress op lymfocyten respons
 • Expressie biomarkers botgenezing
 • Botmineralisatie

Studenten of artsen die geïnteresseerd zijn in traumachirurgisch onderzoek (stage), worden van harte uitgenodigd te participeren in researchthema's van de subafdeling Traumachirurgie.