Onderzoek en innovatie

Heelkunde LUMC heeft vier speerpunten (kanker-, trauma-, transplantatie- en complexe vaatchirurgie) met ieder een omvangrijk onderzoeksprogramma.

Wij streven ernaar om ziekten beter te begrijpen, beter op te sporen en nieuwe behandelingstechnieken te ontwikkelen en toe te passen. Heelkunde LUMC beschikt over een datacentrum, weefselbanken en laboratoriumfaciliteiten van het LUMC. Met deze geavanceerde middelen doen wij toonaangevend onderzoek op internationaal erkend niveau.

Klinisch onderzoek Heelkunde LUMC (trials)

Er zijn verschillende soorten onderzoek. Bij klinisch onderzoek zijn patiënten betrokken. Dit gebeurt op een verantwoorde en gecontroleerde manier in de zogenoemde 'trials'. Door middel van de klinische trials wordt stapje voor stapje medische vooruitgang geboekt. 

Prof. Dr. Cock van de Velde, al meer dan 25 jaar hoogleraar en betrokken bij baanbrekende studies die de behandeling van patiënten met kanker hebben verbeterd, vindt de deelname van patiënten aan klinische trials uitermate belangrijk voor zowel de medische vooruitgang alsmede het waarborgen van de kwaliteit van leven tijdens behandelingen.

"Kunnen we de ziekten van onze patiënten nog beter behandelen dan we nu doen? Met minder belasting voor de patiënt en een betere kwaliteit van leven? Dat is in essentie wat wij ons afvragen bij de klinische onderzoeken die plaatsvinden”

Prof. Dr. Cock van de Velde, hoofd van de subafdeling Oncologische Chirurgie