Skillslab

Welkom bij het Skillslab van Divisie 1. Graag informeren wij u over de mogelijkheden die het Skillslab u en uw medewerkers kan bieden bij het trainen van diverse (klinische) vaardigheden. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Waarom is het Skillslab voor u interessant?

Het Skillslab is vooral een ‘veilige’ leeromgeving, waar met moderne leermiddelen wordt getraind. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Servicegerichtheid, trainingen op maat en deskundigheid zijn onze kracht.

Faciliteiten Skillslab

  • Hoog-laag werktafels                                                                         
  • Diverse trainingsmodellen
  • Oefenboxen voor laparoscopische oefeningen
  • Materiaal voor hechtonderwijs

Begeleiding 

In het Skillslab zijn deskundige senior medewerkers met een (IC)verpleegkundige achtergrond werkzaam. Zij zijn ALS en CRM gecertificeerde trainers. Naast het uitvoeren van trainingen en toetsen kunnen zij ook helpen met het ontwikkelen, organiseren, evalueren en bijstellen van vaardigheids- en simulatieonderwijs.

Contact

Skillslab en simulatiecentrum Divisie 1

Willeke Zwikker – van der Zwan ǀ Alain Vermeij ǀ René Rodenburg
Gebouw 1  ǀ   C-01-74   ǀ   Route 104
Tel: (07152) 65361  ǀ   PGSM: (07152) 98315 
Email: s.l.d.skillslabdiv1@lumc.nl
LUMC   ǀ   Albinusdreef 2   ǀ   Postbus 9600   ǀ   2300 RC   ǀ   Leiden