Laparoscopische basisvaardigheden

Minimaal invasieve cq. laparoscopische chirurgie vereist specifieke vaardigheden. Omdat je niet kijkt waar je werkt is er een speciale oog-hand coördinatie nodig. Voorts kunnen door beperkter overzicht over het operatieve gebied letsels ontstaan, die niet direct worden opgemerkt. Dit maakt specifieke training en toetsing noodzakelijk.

Doel van de training

Het doel van deze training is uitvoering van onderstaande laparoscopische oefeningen volgens voorschrift binnen een bepaalde tijd:

  1. Letter B maken m.b.v. strijkkralen
  2. Pijpenrager door 4 ogen halen 
  3. Elastiek om kopspijkers spannen
  4. Hechten 
  5. Knippen

Voorbereiding

Deelnemers bereiden zich door zelfstudie voor op de training.

Lesmateriaal

www.websurg.com (onder meer tab: virtual university/All technologies for equipment)

Zelfstandig oefenen

Assistenten werkzaam in het LUMC kunnen na contact met de beheerder Skilllab de vaardigheden zelfstandig oefenen (ook buiten kantooruren) in het Skilllab.

Lesprogramma

  • Inleiding
  • Video-instructie oefeningen
  • Begeleid oefenen
  • Afsluiting

Certificaat

U ontvangt een certificaat (als download onderaan deze pagina) voor het portfolio. Voorwaarde hiervoor is dat de oefeningen worden uitgevoerd volgens voorschrift.
De docent bepaalt of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is en het certificaat uitgereikt kan worden.