Voor wie is het Skillslab bedoeld?

Het Skillslab is beschikbaar voor iedereen binnen het LUMC die voor zijn of haar opleiding medisch-technische vaardigheden moet aanleren. Er wordt van de faciliteiten gebruik gemaakt door artsen (in opleiding) en verpleegkundigen (basis en gespecialiseerd). Ook  bij sommige Boerhaavecursussen wordt het Skillslab ingezet. Hieronder een aantal voorbeelden van trainingen die al zijn gerealiseerd in het Skillslab en simulatiecentrum

  • Specialistisch reanimatie onderwijs in de vorm van BLS, APLS en ALS (neonaat, kinder- en volwassenen) voor artsen en verpleegkundigen
  • ABCDE training
  • CRM (crew resourcement) training
  • Modules uit het opleidingscurriculum Heelkunde en Gynaecologie (bijvoorbeeld transcutaan- en intracutaan hechten, enkel-arm index bepalen en verloskundige vaardigheden)
  • Verpleegkundig vaardigheidsonderwijs, o.a. de voorbehouden handelingen (bv venapunctie, inbrengen perifeer infuus, CAD man/vrouw, en maagsonde inbrengen)
  • Airway management (kapbeademing en intuberen)
  • Diverse workshops (bijvoorbeeld Elektrocoagulatie, Basic Surgical Skills, Cobra cursus.)
  • Laparoscopische oefeningen en toetsingen