Skillslab

Leren in een servicegerichte en veilige leeromgeving kan in het Skillslab LUMC.

Het skillslab is een moderne, goed geoutilleerde ruimte voor vaardigheidstraining. Het Skillslab heeft twee naast elkaar gelegen ruimtes van resp. 55 m2 en  25 m2, welke door middel van een beweegbare wand gescheiden of samengevoegd kunnen worden. Hierdoor zijn twee trainingen tegelijkertijd mogelijk. Het Skillslab is een “Dry-Lab”, dat wil zeggen dat er zo min mogelijk met dierlijk materiaal gewerkt wordt en proefdiervrij is.

Contact

Het Skillslab is kosteloos beschikbaar voor LUMC afdelingen, die voor de opleiding medisch/technische vaardigheden moet aanleren. Zowel artsen (in opleiding) van verschillende specialismen als verpleegkundigen (basis en gespecialiseerd) maken van het Skillslab gebruik tijdens de volgende cursussen:

  • Basic Surgical Skills (chirurgen in opleiding) 
  • Specialistisch reanimatie onderwijs (neonaat, kinder en volwassen) voor artsen en verpleegkundigen   
  • Modules uit het opleidingscurriculum Heelkunde en Gynaecologie (b.v inbrengen Thoraxdrain)
  • Verpleegkundig vaardigheidsonderwijs (Hemodynamische drukmetingen) 
  • Voorbehouden handelingen (vp, infuus e.d.)
  • Airway management (kapbeademing en intuberen)
  • Diverse workshops (b.v Osteosynthese)
  • Laparoscopische oefeningen en toetsingen