Stage

De afdeling Heelkunde heeft stageplaatsen voor BW-, en geneeskundestudenten. De stages richten zich op translationeel en basaal onderzoek vanuit klinische vraagstelling. De afdeling biedt verschillende stagemogelijkheden:

  • Chirurgische Oncologie : Biomarkers voor behandeling op maat, tumoren en afweer, vaccinatie bij colorectale tumoren, tumorcelapoptose
  • Transplantatiechirurgie : Afstoting, orgaanpreservatie, ischemie/reperfusie schade, donorbehandeling
  • Traumachirurgie: Voorbeelden van studentenonderzoek van de subafdeling Traumachirurgie zijn:
    • de meta analyse 'Prophylactic antibiotics for traumatic thoracic injuries requiring tube thoracostomy'de wetenschapsstage (Wetenschapsstage)
    • de trial naar de conservatieve versus operatieve behandeling van gediscloceerde midschacht claviculafracturen
    • het biomarker onderzoek naar delayed union van botfracturen (Junior research project)
  • Vaatchirurgie: Perifeer vaatlijden, aneurysma, stamceldifferentiatie, vasculaire inflammatie


Contactpersoon

Dr. Peter J.K. Kuppen
Tel. 071 526 4569/3610
E-mail: p.j.k.kuppen@lumc.nl
Kamer D6-22