Dr. J.R. van der Vorst

Vakgebied(en)

  • vaatchirurgie
  • endovascluaire chirurgie
  • aorta chirurgie
  • carotis chirurgie

Introductie

Ik ben werkzaam als vaatchirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum. Mijn aandachtsgebieden van zijn onder andere dilaterend en stenoserend arterieel vaatlijden waarbij ik zowel open als endovasculaire behandelingen uitvoer. Omdat ik gepromoveerd ben op de nieuwe beeldvormende technieken die de chirurg kunnen helpen om beter te opereren blijf ik hiervan goed op de hoogte. Om me hier extra in te verdiepen heb ik een onderzoeks-fellowship gedaan aan de Harvard Medical School in Boston in de Verenigde Staten. Hiernaast ben ik betrokken bij huidig wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe beeldvormende technieken in de vaatchirurgie en nieuwe behandelmethoden van het aneurysma van de grote lichaamsslagader en patiënten met slagaderverkalking en begeleid ik in deze projecten meerdere onderzoekers.


Opleiding / Bij en Nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Geneeskunde – Maastrichts Universitair Medisch Centrum

Promotieonderzoek – Leids Universitair Medisch Centrum

Fellowship – Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA

Chirurgie - Leids Universitair Medisch Centrum


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postbus 9600
2300 RC Leiden