Egbert Krug

Traumachirurg

Vakgebied(en)

  • Traumachirurgie in volle breedte
  • Fracturen bij kinderen
  • Chirurgie bij kinderen
  • Tibiaplateau fractuur
  • Complexe wondbehandeling (NPWT)

Introductie

Studie geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven België, in 1991 afgestudeerd. Enkele jaren werkzaam geweest in kindergeneeskunde en kinderchirurgie. Opleiding Chirurgie gevolgd in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en het LUMC. Fellowchip kinderchirurgie (1 Jaar) in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Vervolgopleiding traumachirugie in het LUMC. Sinds 2004 als traumachirurg verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. 

in 2021 aangemeld voor opleiding tot defensiechirurg. 


Patientenzorg

Polkliniek Traumachirurgie

Polikliniek Fracturen bij kinderen

Chirurgie bij kinderen 

 


Research

Publicaties

Auteur hoofdstuk 44, femurfracturen, boek kindertraumachirurgie Kramer et. al. 2019

Auteur kindertraumaprotocollen NVT app 

Lidmaatschap Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie
AO Alumni Association

 


Opleiding / Bij,- en nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Onderwijs

ATLS instructeur nationaal
AO instructeur nationaal
Studentenonderwijs (VPC, blok bewegen, blok spoedeisende zorg)
Trauma onderwijs aan IC, OK, SEH en Kinder verpleegkunidgen

 

Bestuurlijke activiteiten

Lokaal stralingsdeskundige OK complex, voorzitter stralingscommisie OK

Lid werkgroep basisdossier

Lid werkgroep tramaprotocollen NVT (kinderprotocollen)

Medisch coordinator Virtual Fracture Care  


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D6-38

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 0715263905 (Stafsecretariaat)

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: e.krug@lumc.nl