Drs. Kees Bartlema

traumachirurg

Vakgebied(en)

  • Acetabulum en bekkenring letsels
  • Calcaneus fracturen en complexe voetletsels
  • Pols/hand traumachirurgie
  • Traumamanagement
  • Regionale organisatie van trauma- en acute zorg
  • Spoedeisende hulpgeneeskunde (opleiding)
  • Prehospitale traumazorg
  • ontwikkeling ZIROP
  • terrorisme gevolgbestrijding

Introductie

Bartlema heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden en is in 1993 afgestudeerd als arts. In die periode heeft hij 7 jaar gewerkt als ambulancechauffeur en later als begeleider bij ambulance dienst “de Jong”, de voorloper van de RAD Leiden. De opleiding tot chirurg heeft hij gevolgd in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag en in het LUMC. Het CHIVO-schap traumachirurgie werd gevolgd in Leiden. Sinds 2003 is hij werkzaam als staflid bij de subafdeling traumachirurgie van het LUMC met tevens een aanstelling bij de afdeling spoedeisende geneeskunde. Vanaf 2009 tot 2014 is hij lid geweest van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Hij is nog actief voor enkele aan de NVY gelieerde commissies

 


Patiëntenzorg

Fulltime traumachirurg LUMC
Lid trauma handenteam
Lid ZIROP teamLUMC                                                                                                           lid expertgroep complexe voetletsels 


Research

Publicaties

De traumachirurg

Voordrachten

Radiologische uitkomsten bij percutane fixatie van calcaneus fracturen, Traumadagen 2011
Traumachirurgie en de biomechanische aspecten ervan, TU Delft. 2011
Intramedullaire fixatie. AO cursus Oisterwijk, 2011
Pols fracturen, AO cursus Oisterwijk, 2011
Femurfracturen, AO cursus Oisterwijk 2011
Infecties als complicatie bij fracturen, Oisterwijk 2011
Intramedullaire technieken bij fracturen, Oisterwijk 2011
Clavicular fractures, how and when to treat, Davos, 2011
Soft tissue trauma and injury effect, Davos, 2011
Distal radial fractures, Leiden-Oxford hand trauma training, Leiden 2010
Zenuw letsel van het bekken, Boerhaavecursus, Leiden, 2010
Traumachirurgie, voordracht Lions, Leiden 2010
Femurfracturen, AO cursus, Oisterwijk 2010
Letsels van de pols, AO cursus Oisterwijk 2010
De organisatie rondom een traumapatiënt. Immunologie congres  AZP, Suriname. 2009
Finger fractures, Leiden-Oxford handtrauma training 2009
Femurfracturen bij kinderen, traumadagen, 2009
"Fractures of the distal radius, Leiden-Oxford hand trauma training, 2008 Leiden
"De percutane techniek bij calcaneus fracturen” TOWN, september 2008 Den Haag
“Nieuwe behandeling technieken bij wonden” Boerhaavecursus, Leiden 2008
“Principes van de fixateur externe” regionale vaardigheidstraining, Leiden, augustus 2008
Heup- en cruris fracturen, Eurocross, Noordwijk 2007
"Compartimentsyndroom na trauma” AO skillslab onderwijs Rotterdam oktober 2007
“Benadering en operatietechnieken bij enkelfracturen” AO skillslab onderwijs Rotterdam 2007     

Lidmaatschap Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
Nederlandee Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde                                           Orde van Medisch Specialisten
AO alumni Association (AOAA)


Opleiding / Bij,- en nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Opleiding

Opleider Physician Assistants SEH 2004 tot 2007                                                                   Opleider huisartsen in opleiding 2005 - 2016 (spoedeisende hulp stage)                                     Lid opleidingscommissie SEH geneeskunde                                                                       Opzetten van regionaal skillslab onderwijs traumatologie

Instructor AO basic course Oisterwijk 2001, 2005, 2009

Instructor AO basic course Davos  2007
Instructor AO skillslab onderwijs Rotterdam 2006 en 200
HMIMMS instructor
Regulier AIO’s en studenten onderwijs

Bij-, en nascholing

Boerhaave cursus Huisartsen 2008
Initiator en ontwikkelen van de regionale Trauma bespreking West Nederland (TOWN)
Symposium commissie trauma regio West Nederland 2005 - heden
Lid Coördinatie Commissie traumatologie Leiden. 2003 – heden
Lid werkgroep traumaopleiding, Nederlandse vereniging voor Traumatologie (2006 - heden)
Pols en handen trauma course Leiden–Oxford (afdeling orthopedie)

Bestuurlijk activiteiten

Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)                                               Lid Dagelijks Bestuur Centrum Eerste Hulp
Opleider Physician Assistants CEH
Opleider HAIO's CEH
Lid Cicero redactieraad
Lid Coördinatie Commissie Traumatologie
Lid trauma handenteam
Lid werkgroep opleiding traumachirurgie vanuit de Nederlandse vereniging van traumatologie.
Lid PR commissie van de Nederlandse vereniging van traumatologie
Lid bestuur Nederlandse vereniging voor traumatologie (tot 2014)                                             Lid bestuur  Major Incident Medical Management and Support (MIMMS)  Nederland (tot 2014)
Lid Pr commissie Nederlandse vereniging voor traumatologie
Toetsingscommissie certificering Nederlandse vereniging voor Traumatologie (tot 2016)
Lid Coördinatie Commissie traumatologie Leiden. 2003 – heden
Lid werkgroep Defensie chirurgie (heden)                                                                     Visitatie commissie Nederlandse vereniging voor Traumatologie (tot 2014)                                     Lid witte keten werkgroep terrorisme gevolgbestrijding regio Haaglanden en Hollands Midden


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D6-21

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 071 526 3905

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: K.A.Bartlema@lumc.nl