prof.dr. J.F. Hamming

Subafdelingshoofd Vaatchirurgie, Opleider Heelkunde

Vakgebied(en)

  • Vaatchirurgie
  • Minimaal invasieve chirugie
  • Endocriene Chirurgie
  • Opleiding Heelkunde
  • Patientveiligheid
  • Vasculaire Biologie

Introductie

Professor Jaap Hamming heeft zijn studie geneeskunde gevolgd aan de Universiteit Leiden waar hij afstudeerde in 1987. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde in 1988 aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift : “Differentiated Thyroid Cancer: Current  Considerations on Diagnosis and Surgical Treatment” (promotor Prof. Dr. C.H.J. van de Velde). De opleiding tot chirurg volgde hij van 1988 tot 1994 in Rotterdam onder andere aan het Erasmus MC. In 1994 werd hij benoemd als chirurg in het St Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg met als aandachtsgebieden Vaatchirurgie, Endocriene Chirurgie en Laparoscopische chirurgie. Tevens was hij nauw betrokken bij de opleiding tot chirurg aldaar als waarnemend opleider en sinds 2003 als opleider heelkunde. Daarnaast was hij in die tijd secretaris van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Sinds 2004 werkt hij als chirurg in het LUMC als hoofd van de Subafdeling Vaatchirurgie van de Afdeling Heelkunde en is hij Opleider Heelkunde. Hij werd dat jaar benoemd tot hoogleraar Heelkunde met als leeropdracht “minimale invasieve vaatchirurgie”. Tevens is hij verantwoordelijk voor het SkillsLab Snijdende Disciplines. Van 2007-2017 was hij ook betrokken bij de Opleiding Spoedeisende Geneeskunde in het LUMC eerst als opleider, later als waarnemend opleider. Prof. Hamming bekleedt diverse bestuurlijke functies in het LUMC en daarbuiten. Onder andere is hij voorzitter van het Concilium Chirurgicum, was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en is afgevaardigde voor de Heelkunde in de Europese Unie van Medische Specialisten (UEMS). En naast overige organisatorische activiteiten is hij actief betrokken bij de ontwikkeling van Patientveiligheid in de Raad Opleiding van de Federatie van Medisch Specialisten. Voorts is hij lid van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Den Haag.


Research

Publicaties: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=hamming%20jf%5BAuthor%5D%20OR%20hamming%20jf%5BInvestigator%5D&cmd=DetailsSearch

Voordrachten

"De opleiding heelkunde 2012 en verder", Chirurgendagen, Veldhoven
"Aneurysma registratie: voortgang", DICO congres, Bussum
"Stimulatie carriere vrouwlijke chirurgen", Bijeenkomst VITAAL, Leiden
"Stimulatie carriere vrouwlijke chirurgen", Heelkunde EMC, Rotterdam
"Exposure abdominale vaten", Masterclass Abdominal Exposure, Leiden
"Ontwikkeling vaatchirurgie Leiden", afscheidssymposium, Soestduinen
"Early days of EVAR", Endovasculaire themadagen, Bescia It
"Anatomie trigonum caroticum", Hoofdhals anatomie cursus, Leiden
"Perifeer vaatlijden ook bij weinig klachten serieus?", Vorderingen praktijk huisartsen, Leiden
"Implementatie modernisering", Opleiderssymposium KNMG, Nieuwegein
"Toekomst van differentiatie tot Vaatchirurg", VAGH symposium, Ede
"Aneurysma behandeling", Cleveringalezing, Borne
"Vascular surgical training", ESVS, Amsterdam
"Stemcell therapy for critical limb ischemia
"Anatomie trigonum caroticum", Hoofdhals anatomie cursus, Leiden
"Heelkunde 21ste eeuw" Leiden Alumni Gnk, Leiden
"Modernisering opleiding Heelkunde", Regionale onderwijsmiddag, Tilburg
"Duplex surveillance na CEA of PTA, MAx Taks Symposium, Doetichem
Diversen, Teacher The Teacher, Leiden
"Het moderne opleiden", Symposium Opleiden in de Praktijk, Leiden

Promoties

"Pharmaceutical Stabilization of Abdominal Aortic Aneurysms. Changing its Natural History" Vivianne Kokje - 28-06-2017

"The Natural History of Human Atherosclerosis; A Histopathological Approach" Rogier van Dijk - 18-05-2017

"Military Medical Support Organization. Lessons learned from the Dutch Deployment in Afganistan"Thijs van Dongen - 16-02-2017 

"Regulation of arteriogenesis. Mechanistic studies and options for therapoeutic intervention" Teun Bastiaansen - 09-02-2017 

"Basic research in Cardiovascular Disease: from stem cells to immunomodulation" Maarten Lijkwan - 18-06-2015

"Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: medical aspects and challenges" Rigo Hoencamp - 31-03-2015 

"Acute Abdominal Pain: Considerations on Diagnosis and Management", Boudewijn Toorenvliet - 16-11-2011

"Bone Marrow Derived Cells in Collateral Formation: Studies Toward Therapeutic arteriogenesis", Alwine Hellingman - 15-09-2011

"Customized Aortic Repair: an alternative approach to aortic aneurysm repair using injectable elastomer" Willem-Maarten Bosman - 01-09-2011

"Vascular Remodeling: Just Say NO!", Barend Mathijs Eduard Mees - 01-06-2011

"Assessing Quality of Care in Peripheral Vascular Surgery", Arianne J. Ploeg - 20-04-2011

"Stem Cell Therapy for Cardiovascular Disease: Answering Basic Questions Regarding Cell Behavior", Koen van der Bogt - 16-12-2010

"Quality of provided care in vascular surgery: outcome assessment & improvement strategies", Hans Christiaan Flu - 24-03-2010

"Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendictis", Pieter Poortman - 29-10-2009

"Characterization of Embryonic Stem Cell Transplantation Immunobiology using Molecular Imaging", Rutger-Jan Swijnenburg - 21-04-2009

"Pitfalls of aneurysm sac pressure monitoring", J.W. Hinnen - 20-11-2007

"Imaging the scaphoid problem: A Diagnostic Strategy for Suspected Scaphoid Fractures", Frank. J. P. Beeres - 14-05-2008

"Maggot Debridement Therapy in Surgery", Pascal Steenvoorde - 09-01-2008

"Patient-based Outcomes in Peripheral Arterial Desease: The Role of Psychological Factors", Annelies Aquarius - 16-12-2005

"Quality of Life and Health Status in Patients with Intermittent Claudication", J.C. Breek - 23-01-2004

Lidmaatschap Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
European Society for Vascular Surgeons
European Society of Endocrine Surgeons
European Surgical Association
International Association of Endocrine Surgeons
International Society of Surgery


Opleiding / Bij,- en nascholing / Bestuurlijke activiteiten

Opleiding

Hoofdhals anatomie cursus, Leiden
Teacher The Teacher, Leiden
Vaardigheidstraining huisartsen, Leiden
Masterclass Abdominal Exposure, Leiden
CASH-3 Vasculair, Enschede
AAA voor de SEH artsen, Leiden
PAD voor cardiologen, Leiden
Basis Surgical skills, Leiden
Vasculair spreekuur onderwijs, Oegstgeest
Opleiderssymposium KNMG, Nieuwegein
Dutch Vascular Course, Edinburgh
Symposium Opleiden in de praktijk, Leiden 

Bij-, en nascholing

Vaatdagen, Noordwijkerhout, 2012
DICA congres, Bussum, 2012
ATVB congres, Chicago, 2012
Vascular round, Den Haag, 2012
Brok cursus, Leiden, 2012
Opleidingssymposium KNMG, Utrecht, 2012
Vascular Round, Den Haag, 2011
Regionale refereeravond, Den Haag, 2011
Najaarscongres NVvH, Ede, 2011
Endovasculaire themadagen, Brescia It, 2011
Nascholing NVvVaatchirurgie, Michelsgestel, 2011
Legsymposium, Hamburg, 2011
Society Vascular Surgery, Chicago, 2011
Chirurgendagen, Veldhoven, 2011
Opleiderssymposium, Leiden, 2011
Regionale refereeravond, Den Haag, 2011
Charing Cross Vascular Symposium, Londen, 2011
Cursus epidemiologie chirurgen, Zwolle, 2010
Nascholing NVvVaatchirurgie, Den Bosch, 2010
European Society Vascular Surgery, Amsterdam, 2010
European Surgical Association, Budapest, 2010
Max Taks Symposium, Doetichem, 2010       


Bestuurlijke activiteiten

Management Team Heelkunde (lid)
Centrale Opleidingscommissie (voorzitter)
Skilslab onderwijs LUMC (voorzitter)
Curriculumcommissie Klinisch Anatoom (lid)
Commissie Minimal Invasive Surgery LUMC (Limit) (lid)
Concilium Chirurgicum (voorzitter)
Bestuur Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
Werkgroep Modernisering Opleiding van het Centraal College Medisch Specialisten (Lid)
Werkgroep Endocriene Chirurgie NVvH (lid)
Sectieredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Vertegenwoordiger NVvH bij UEMS section General Surgery
Landelijke werkgroep richtlijn schildkliertumoren
Landelijke werkgroep richtlijn schildklierfunctiestoornissen
Commissie Medische Vervolgopleidingen NFU
Regionale Opleidingscommissie OOR Leiden


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D6-41

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 (0)715264005

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: j.f.hamming@lumc.nl