Drs. HD Lam

Vakgebied(en)

  • *Multi orgaan uitnamen
  • *Laparoscopisch levende donor nier uitnamen
  • *Laparoscopische lever resectie
  • *Lever en pancreas chirurgie
  • *Nier transplantatie
  • *Pancreas transplantatie
  • *Lever transplantatie

Introductie

Drs. Lam heeft zijn studie geneeskunde gevolgd aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 2002 afstudeerde als arts cum laude. In 2008 was hij erkend als algemeen chirurg na een opleiding te hebben genoten aan de ULB Brussel. Eind 2008 ging hij 1 jaar levende donor lever transplantatie en leverchirurgie volgen te Chang Gung hospital Kaohsiung Taiwan. Vanaf 2009 tot en met 2010 was hij opeenvolgend werkzaam, als oncologische en leverchirurg, te E-Da Kaohsiung (Taiwan) en Taipei medical university Wanfang hospital (Taiwan). Vervolgens heeft hij voor 2 jaar, vanaf 2011-2013, een Abdominal Transplant fellowship van de American Society of Transplant Surgeons als opleiding vervolledigd aan de University of Pittsburgh waar de eerste lever transplantatie ooit heeft plaats gevonden. Sinds 2014 is Drs. Lam werkzaam in het LUMC. Zijn chirurgische expertise omvat de nier-, pancreas- en levertransplantatie, orgaan uitname, laparoscopische procedures, lever en galwegen chirurgie. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar HBP en transplantatie chirurgie. Drs. Lam spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Engels en Mandarijn.


Patiëntenzorg


Research

Voordrachten

 

Promoties

 

Lidmaatschap Verenigingen


Opleiding/Bij-, en nascholing /Bestuurlijke activiteiten

Opleiding

 

Bij-, en nascholing

Bestuurlijke activiteiten


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer D-06-36

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 0031 (0)71 5262438

Postzone K6-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: h.lam@lumc.nl