Chirurgie bij kanker 

Als u kanker heeft dan wordt u meestal geopereerd. Een operatie is dan onderdeel van een behandeling die uit meerdere stappen bestaat. Bij elke stap zijn diverse medische specialisten betrokken. De verschillende specialisten maken deel uit van een multidisciplinair team dat samen het behandeltraject voor u opstelt en de behandelingen uitvoert.

Wat doet de chirurg?

De oncologisch chirurg voert de operatie uit om de tumor en mogelijke uitzaaiing te verwijderen.In het LUMC zijn de chirurgen gespecialiseerd in de operatieve behandeling van:

  • darmkanker
  • borstkanker
  • slokdarmkanker
  • alvleesklierkanker
  • schildklierkanker
  • leverkankerbind- en spierweefselkanker

In bepaalde gevallen gaat het om zeer complexe operaties die in een klein aantal ziekenhuizen in Nederland, waaronder het LUMC, worden uitgevoerd.

Kanker bij kwetsbare patiënten en ouderen

De behandeling van kanker is vaak een langdurig traject en een zware belasting voor patiënten en hun naasten. Voor patiënten die naast kanker aan een andere ziekten lijden is de behandeling extra belastend. Dit geldt voor ouderen maar ook voor relatief jonge patiënten met diverse medische problemen (co-morbide). Voor de medische teams van het LUMC betekent dit een zorgvuldige zoektocht en nauwkeurige invulling van de juiste behandeling. Deze complexe vraagstukken gaat het LUMC niet uit de weg. LUMC staat erom bekend juist ook voor deze groep patiënten zich optimaal in te zetten. De medische teams worden gedreven door de zoektocht naar een passende oplossing voor de meest kwetsbare patiënten.

Deelname klinisch onderzoek (trials)

In het LUMC gaan onderzoek en patiëntenzorg hand in hand. Heelkunde LUMC coördineert meer dan 30 nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van kanker. Voor kankerchirurgie doet het LUMC in het bijzonder onderzoek naar het verbeteren van de diagnostiek, het nauwkeuriger bepalen van prognoses en nieuwe behandelmethoden. Binnen de zogenoemde ‘klinische trials’ wordt gekeken of een nieuwe behandelmethode voldoende geschikt is voor een bredere toepassing in de praktijk.

Lees meer over de onderzoeksprogramma’s van de Heelkunde in het LUMC.

Wat is kanker?

Wat is kanker?

LUMC en kankerzorg

Het LUMC behandelt jaarlijks een groot aantal patiënten met kanker. Ook wordt er veel onderzoek gedaan om kanker beter te begrijpen, op te sporen (diagnosticeren) en te behandelen. Hierdoor weet het LUMC veel over kanker. Het LUMC heeft een ruime ervaring met diverse behandelingen en doet een groot aantal chirurgische ingrepen (operaties) per jaar. Lees meer over het aantal operaties.

Endocriene en hoofd-/ halschirurgie
www.kanker.nl