Traumacentrum West

Het LUMC is een ‘level 1’- ziekenhuis en is daarmee officieel een Traumacentrum. Als Traumacentrum is het LUMC verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van ernstig gewonde ongevalslachtoffers (vaak multitrauma’s) in de regio. Dit gebeurt in samenwerking met andere specialisten. Ook de afdelingen Orthopedie, Plastische/reconstructieve chirurgie, Neurochirurgie, de IC, de Revalidatiegeneeskunde en Fysiotherapie zijn betrokken bij de behandeling van een trauma.

De traumachirurg heeft een coördinerende rol bij de behandeling van een trauma. Dit is belangrijk, want bij verschillende soorten en combinaties van letsels is het essentieel dat een specialisme het overzicht bewaart.

Meer dan 1.000 patiënten per jaar worden acuut opgenomen in het Traumacentrum van het LUMC. Daarvan worden 700 patiënten op de afdeling Traumatologie opgenomen, andere patiënten worden afhankelijk van hun letsel opgenomen op de afdelingen Neurochirurgie, Orthopedie, de IC en de Kindergeneeskunde. In 2012 behandelde het LUMC ongeveer 200 multi-traumapatiënten.

Ernstig meervoudig gewonde ongevalslachtoffers worden in de regio door de Ambulance Diensten (soms in samenwerking met een Mobiel Medisch Team) naar één van de ziekenhuizen van het Traumacentrum West (LUMC, Hagaziekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden) gebracht. Deze ziekenhuizen zijn special getraind voor ernstige traumapatienten. Lees meer over Traumacentrum West.

Traumazorg in Nederland

Ziekenhuizen die traumazorg bieden, worden in Nederland onderverdeeld in Level 1, Level 2 of Level 3.

Level 1- ziekenhuizen worden Traumacentra genoemd. Een Level 1 ziekenhuis heeft alle voorzieningen, specialisten en expertise in huis om alle soorten traumapatienten te behandelen. Nederland heeft 11 traumacentra verspreid over Nederland; deze zijn door de overheid aangewezen. Alle acht de academische ziekenhuizen hebben een traumacentrumfunctie. (Lees meer over organisatie traumazorg in Nederland en Traumacentrum West).