Traumachirurgie

De traumachirurgen van het LUMC behandelen lichamelijk letsel zoals botbreuken en andere verwondingen.

De traumachirurgie in het LUMC is onder te verdelen in drie categorieen:

  1. Opvang en behandeling van zeer ernstig gewonde ongeval-slachtoffers (kinderen en volwassenen)
  2. Behandeling van ernstig of complex letsel (complexe botbreuken en verwondingen van buik en borstkas)
  3. Behandeling van relatief eenvoudige letsels die vaker voorkomen (polsbreuk, enkelbreuk, gebroken heup en gescheurde achillespees)

Expertise gebieden

De afdeling traumachirurgie in het LUMC heeft een viertal expertise gebieden waar de chirurgen een bijzondere kennis en kunde hebben en waar ook veel klinisch onderzoek (onderzoek bij patiënten) wordt gedaan. Met de resultaten van dit onderzoek worden de behandelingen verder verbeterd. De chirurgen hebben een bijzondere expertise op het gebied van:

Samenwerking traumachirurgen en andere specialisten

Bij de behandeling van ongeval-letsel zijn vaak meerdere disciplines betrokken. Jaarlijks worden bijna 1.000 traumapatiënten acuut opgenomen in het LUMC. Na de eerste opvang en stabilisatie op het Centrum Spoedeisende Hulp (SEH) wordt u mogelijk opgenomen. Opnames vinden plaats op de afdeling traumachirurgie of - afhankelijk van het letsel - op andere afdelingen zoals: de afdelingen neurochirurgie, orthopedie, intensive care en kindergeneeskunde. Ongeacht op welke afdeling de opname plaatsvindt, er is altijd een traumachirurg betrokken bij de behandeling. Naast de traumachirurg, orthopeed, intensivist en de kinderarts zijn regelmatig ook de plastische chirurg, een revalidatie arts en een fysiotherapeut betrokken bij een goed herstel van de patiënt.

Waar kunt u terecht?

Niet acuut, niet levensbedreigend:

Wanneer u niet acuut hulp nodig heeft en uw situatie niet levensbedreigend is, kunt u meestal zelf - in overleg met uw huisarts of specialist - bepalen in welk ziekenhuis u wilt worden behandeld. Uw huisarts of de specialiste van een ander ziekenhuis verwijst u dan naar de polikliniek Traumachirurgie van het LUMC. Kies altijd voor een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in de behandeling van uw aandoening. Bekken- en wervelfracturen worden in de regio uitsluitend in het LUMC en het MCH geopereerd.

Spoedeisende hulp, levensbedreigend:

Met spoedeisend letsel kunt u terecht bij de afdeling Spoed Eisende Hulp van het LUMC.

Let op bij spoedeisende hulp! Elke volwassene heeft een verplicht eigenrisico voor de zorgverzekering van EUR 360,-. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis geldt een eigenrisico, tenzij u een verwijzing heeft van de huisarts. Het is dus verstandig om voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar het ziekenhuis.

Wat is "trauma"?

Als u gewond raakt door bijvoorbeeld een ongeluk dan wordt dat in medische taal een trauma genoemd. Een trauma kan ernstig of minder ernstig zijn. De ernst kan variëren van een eenvoudige botbreuk tot levensbedreigende inwendige bloedingen en brandwonden of een combinatie daarvan. Een combinatie van verschillende letsels wordt multitrauma genoemd. Vaak moeten patiënten met een trauma al dan niet met spoed (acuut) geopereerd worden. De patiënt wordt geopereerd door een gecertificeerde traumachirurg (ongevalchirurg). Lees meer over het werk van een traumachirurg.

Meer informatie over diverse botbreuken en weke delen letsels