Transplantatiechirurgie

Bij lever-, nier- of alvleesklierziekten die de levensverwachting of kwaliteit van leven ernstig beperken, wordt een transplantatie overwogen. Dit gebeurt uitsluitend als er geen andere effectieve behandeling is. Een transplantatie is namelijk een ingrijpende operatie voor zowel u als uw naasten.

In het LUMC vinden per jaar ongeveer vijftig tot zestig postmortale niertransplantaties plaats (orgaan van een overleden donor) en vijfenzeventig levende nierdonaties (orgaan afkomstig van leen evende donor-familie). Daarnaast vinden in het LUMC ruim dertig levertransplantaties en twintig alvleeskliertransplantaties per jaar plaats. Als u een lever-, nier- of alvleesklierziekte heeft en er sprake is van een transplantatie, bent u meestal al onder behandeling van de MDL-artsen (Maag Darm Lever) of de artsen van de afdeling Nierziekten van het LUMC. Ook specialisten uit andere ziekenhuizen kunnen u voor een transplantatie doorverwijzen naar het LUMC.

Transplantatie-poli

Om alle patiënten zo goed en snel mogelijk te helpen heeft het LUMC sinds enkele jaren speciale poli’s voor nierdonoren, nierontvangers en patiënten met levertumoren. Patiënten worden dan op één dag door de verschillende specialisten gezien, zodat ze meteen weten waar ze aan toe zijn. De transplantatie wordt uitgebreid besproken in een multidisciplinair team van specialisten waaronder een transplantatiechirurg. Dit overleg is een voorwaarde om te bepalen of u in aanmerking komt voor een operatie.

Wat doet de transplantatiechirurg?

De operatie om het donororgaan uit de donor te nemen en de operatie om het donororgaan te transplanteren, worden uitgevoerd door transplanatiechirurgen. Het donororgaan wordt uitgenomen door een andere chirurg dan de chirurg die dit orgaan uiteindelijk transplanteert. Zo bouwen de artsen een extra controle in. De chirurg die het orgaan tranplanteert bepaalt of het donor orgaan op de juiste wijze - zonder beschadiging - is uitgenomen en verder geschikt is voor transplantatie.

Een transplantatie is een complexe operatie die in het LUMC altijd wordt uitgevoerd door twee volledig opgeleide transplantatiechirurgen. In het LUMC hebben de chirurgen veel ervaring met:

  • niertransplantaties
  • (nier)-pancreastransplantaties
  • levertransplantaties
  • nieruitname bij levende donoren (familie/bekenden/anoniem)