Over LUMC-Campus Den Haag

LUMC-Campus Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het LUMC, de STZ-ziekenhuizen: HMC, het Haga-Ziekenhuis (onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep) de Universiteit Leiden en Gemeente Den Haag. De partners binnen deze samenwerking willen merkbare meerwaarde creëren op het gebied van innovatie in zorg en opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek in de Haagse regio.

Hofvijver

 
Stedelijke regio's worden steeds belangrijker. Zij gelden niet alleen als economisch zwaartepunt, maar ook als knooppunt waar gezondheids- en zorgvraagstukken samenkomen. De zorgsector is een belangrijk en groeiend onderdeel van de economie in de stad Den Haag. In termen van werkgelegenheid is zorg zelfs de op drie na grootste sector. De gemeente wordt meer en meer verantwoordelijk voor de zorg en gezondheid van de burgers in de regio. Door de samenstelling en karakteristieken van de bevolking in de regio, wordt de stad Den Haag vandaag de dag geconfronteerd met unieke gezondheids- en zorgvraagstukken. Een aantal groepen in het bijzonder is kwetsbaar waar het risico's van gezondheid, armoede en deelname aan het maatschappelijke leven betreft. Het gaat hier om jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.

De academische kennis- en onderwijssector in de regio ontwikkelt zich de laatste jaren sterk. Deze sector levert in toenemende mate een belangrijkere bijdrage aan de kenniseconomie van de stad. Naast de bestaande hogescholen heeft de Universiteit Leiden met haar Campus Den Haag nu ruim 3.000 studenten in Den Haag. Het LUMC en de STZ-ziekenhuizen werken intensief samen in de Opleidings- en Onderwijsregio Leiden (OOR Leiden) waarvan de stad Den Haag een zeer belangrijk onderdeel is. Ook de GGD Haaglanden is actief betrokken bij de samenwerking. Zo is de leerstoel 'Public Health' ingesteld, in het bijzonder de gezondheid van groepen in achterstandsituaties. Ook vindt intensieve samenwerking in de eerste lijn (huisartsen) plaats.

LUMC-Campus Den Haag zal diverse programma's initiëren en faciliteren. De eerste daarvan is het programma Public Health (met GGD Haaglanden en Haagse huisartsen). De programma's breiden zich uit met onderwijs, met als opleiden als centraal thema (in de OOR-regio), geïntegreerde patiëntenzorg en clinical trials.