Patiëntenfolder

Behandeling van OSAS met een MRA

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie. In deze folder vindt u informatie over de behandeling van OSAS met een MRA.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Onze zorg

Wat is Behandeling van OSAS met een MRA?

Slaapapneu en snurken, alleen lastig voor uw omgeving?  

Snurken komt veel voor bij zowel mannen als vrouwen en zorgt vaak voor een sociaal probleem. De partner, maar ook de rest van de familie kan hiervan veel hinder ondervinden.  

Vindt het snurken met veel geluid plaats, is er mogelijk sprake van een zogenaamd slaapapneu syndroom (OSAS). Door ontspanning van de tong- en keelspieren wordt steeds voor kortere tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur van de ademstop, spreekt men over een milde, matige of ernstige apneu. 

Gevolgen op korte termijn:  

  • Vermoeidheid/slaperigheid overdag 
  • Slechte concentratie 
  • Spontaan in slaap vallen, waardoor bijvoorbeeld het deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. 

Op de langere termijn kan slaapapneu onder andere leiden tot een verhoogde bloeddruk, hart- of herseninfarct. Overgewicht, een onregelmatig slaapritme, alcohol, tabak, slaapmiddelen en ook
sommige medicijnen verergeren het slaapapneu syndroom.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Diagnose  

Indien er sprake is van snurken is er lang niet altijd sprake van slaapapneu. Dit is alleen vast te stellen door middel van een slaaponderzoek.  

Dit kan in het ziekenhuis gebeuren, maar ook kan er apparatuur meegegeven worden naar huis.
Hiermee worden de noodzakelijke metingen gedaan tijdens de slaap. De diagnose slaapapneu wordt gesteld door het OSAS-team. Dit team bestaat uit een longarts, een neuroloog een KNO-arts en een MKA-chirurg. 

Het maken van een MRA  

Voor het maken van een MRA zijn gebitsafdrukken nodig. Eerst wordt de conditie van het gebit gecontroleerd en er worden röntgenfoto’s gemaakt. Alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA op vast te klikken. Maar ook voor patiënten met een volledige prothese zijn er vaak mogelijkheden. Ook wordt opgemeten hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar een tandtechnisch laboratorium gestuurd. Afhankelijk van het type MRA duurt het ongeveer 3 tot 4 weken voor de MRA klaar is.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De behandeling van slaapapneu kan o.a. bestaan uit het gebruik van een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 
Het aanmeten van de MRA vindt plaats op de MKA-polikliniek. Om uiteindelijk vast te stellen of de MRA werkt, wordt mogelijk na de behandeling nogmaals een slaaponderzoek gedaan. 

Hoe werkt een MRA?  

Een MRA bestaat uit een ‘beugel’ die vastklikt op het bovengebit en een ‘beugel’ die vastklikt op het ondergebit. Als deze met elkaar worden verbonden, wordt de onderkaak naar voren gedwongen.
Door het naar voren schuiven van de onderkaak door deze beugel wordt de luchtweg opengehouden. Klachten van snurken en apneus zullen hierdoor verminderen. De MRA wordt uiteraard alleen tijdens het slapen gedragen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Vergoeding  

De MRA wordt vergoed voor apneupatiënten vanuit de basisverzekering bij een Apneu Hypopneu Index (AHI) vanaf 5 en hoger en u klachten heeft als gevolg van uw slaapapneu. De AHI, het aantal gemeten apneus per uur, wordt gemeten tijdens het slaaponderzoek. De longarts of KNO-arts zorgt voor de verwijzing naar de MKA-chirurg. 

Voor de behandeling van ‘gewoon’ snurken zonder slaapapneu kan in sommige gevallen ook een MRA gemaakt worden. Voor deze ‘normale’ snurkers geldt geen vergoeding.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

In het begin zijn mogelijke complicaties bij het gebruik van de MRA:

  • Kokhalsneigingen bij het inbrengen. 
  • Overmatige speekselvloed 
  • Gevoelige kaakgewrichten of kauwspieren  
  • Gevoelige tanden 
  • Kleine veranderingen aan het gebit, met name na het wakker worden. 

Zoals met alle medische behandelingen kunnen ongebruikelijke complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld een kapotte vulling, losgekomen kroon of brug.  


De meeste van deze complicaties zijn zeldzaam. Neemt u daarom contact op met de polikliniek als u vragen heeft over of problemen met de behandeling. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Gebruiksaanwijzing van de MRA  

Als de MRA klaar is, wordt gekeken of deze goed op de boven- en onderkaak past.

Voordat u ’s avonds de MRA indoet, is het belangrijk dat u de tanden en kiezen eerst heel goed reinigt. Plak en voedselresten onder de MRA tasten uw gebit aan.   

Maak de MRA ’s morgens goed schoon met water en handzeep. Gebruik geen tandpasta of gebitsprothesereiniger! 
2 a 3 maanden na het plaatsen van de MRA komt u terug voor een controlebezoek.   


Tijdens deze controle wordt gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zo nodig worden correcties aangebracht.

Bij het gebruik van de MRA voor slaapapneu wordt gecontroleerd of de klachten afnemen en of de bedpartner minder snurken hoort. Zo nodig wordt dan het slaaponderzoek herhaald.  

Neem bij uw halfjaarlijkse controle door uw eigen tandarts de MRA mee zodat deze op de hoogte is van het apparaat dat u gebruikt.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 15.00 uur via telefoonnummer (071) 526 23 72.