Patiëntenfolder

Maligne/ Kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen

Heeft u maligne / kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat maligne / kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen inhouden en welke zorg het LUMC u biedt.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Onze zorg

Wat is Maligne/ Kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen?

De meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg of lymfklieren zijn: acute myeloide leukemie (AML),  acute lymfatische leukemie (ALL), chronische myeloide leukemie (CML), chronische lymfatische leukemie (CLL), myelodysplastische syndroom (MDS), myelo proliferatieve ziekten, non-Hodgkin lymfomen (NHL), ziekte van Hodgkin, ziekte van Kahler (multipel myeloom).Voor een uitgebreide beschrijving van deze ziekten verwijzen wij u naar kanker.nl.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Vrijwel alle kwaadaardige aandoeningen (kanker) van bloedcellen, beenmergcellen of lymfklieren worden door de afdeling Hematologie van het LUMC behandeld. De behandeling bestaat in eerste instantie meestal uit chemotherapie en behandeling met antistoffen. Antistoffen zijn eiwitten die door het lichaam worden geproduceerd om vreemde structuren te bestrijden. Sommige in het laboratorium gemaakte antistoffen kunnen ingezet worden in de behandeling van kwaadaardige aandoeningen. Ook hormoonachtige stoffen worden vaak gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij de meest ernstige vormen van bloed en lymfklierkanker kan stamceltransplantatie zinvol zijn (zie speerpunten in de paiëntenzorg).

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

De afdeling Hematologie heeft zich daarvoor aangesloten bij de Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON) www.hovon.nl en de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC – European Organisation for Research and Treatment of Cancer) www.eortc.be.