Patiëntenfolder

Hemaferese: Rode bloedcel wisseling (erytrocytaferese)

Deze folder geeft u informatie over een rode bloedcel wisseling, de erytrocytenaferese. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders is. Deze folder beschrijft de wijze waarop de behandeling in het LUMC op de afdeling Hemaferese wordt uitgevoerd.

Door de medewerkers van afdeling(en) Hematologie/Hemaferese.

Onze zorg

Wat is Hemaferese: Rode bloedcel wisseling (erytrocytaferese)?

Bij erythrocytaferese wordt uw bloed gescheiden in de (afwijkende) rode bloedcellen (erythrocyten) en het plasma met daarin de overige bloedcellen. Vervolgens worden de rode bloedcellen in een aparte opvangzak verzameld en vervangen door gezonde rode bloedcellen van een donor. Alleen uw rode bloedcellen worden weggenomen, de andere bloedcellen krijgt u weer terug.  

Deze behandeling wordt toegepast bij onder andere sikkelcelanemie en ernstige malaria.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De erytrocytaferese gebeurt door middel van een celscheidingsapparaat waar uw bloed doorheen wordt gevoerd. Om deze procedure te kunnen uitvoeren, wordt in een ader in de onderarm een infuusnaald ingebracht. Deze arm kunt u na het inbrengen gewoon gebruiken.  

In de andere arm wordt ook een infuusnaald ingebracht in een ader in de elleboog. Deze arm moet u zo stil mogelijk houden. Op dit laatste infuus wordt de slang voor het aanvoerende bloed naar de machine aangesloten, op het andere infuus de terugvoerende slang. De machine bestaat uit een centrifuge en scheidt de rode cellen van de overige bloedcellen en het plasma. De rode cellen worden in een opvangzak apart gehouden. Via de terugvoerende slang wordt het plasma met de overige bloedcellen samen met een donor rode bloedcellen voor de verwijderde rode bloedcellen teruggegeven.

Om te voorkomen dat het bloed gaat stollen in de machine wordt een antistollingsmiddel aan het bloed dat naar de machine gaat toegevoegd. Tijdens de erytrocytaferese ligt u op een bed op de afdeling hemaferese. Tijdens de procedure is de hemaferese verpleegkundige steeds aanwezig. De behandeling duurt ongeveer drie uur.  

Hoe vaak en wanneer de erythrocytaferese moet worden herhaald is afhankelijk van uw ziektebeeld. Soms is het een therapeutische behandeling en zult u eens in de 6-8 weken voor een aferese naar het ziekenhuis moeten komen. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Tijdens de erythrocytaferese wordt een antistollingsmiddel toegevoegd aan het bloed dat naar de machine gaat. Hiervan komt een klein beetje in het lichaam terecht. Als gevolg hiervan treedt soms een tintelend gevoel op rond de mond en/of in de vingers/tenen. Dit is met een medicijn (calcium intraveneus) snel te verhelpen.  

Er kan een bloeduitstorting optreden bij de aangeprikte bloedvaten en (zelden) een infectie.  

Door de donor erythrocyten die u krijgt toegediend kunnen zeer zelden reacties optreden. Met behulp van medicijnen kunnen deze reacties worden tegengegaan. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u na het lezen van de deze folder nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de afdeling Hemaferese  

Telefoonnummer: 071-526 38 10  

E-mail: hemaferese@lumc.nl