275 verzoeken na oproep donorbank AZL/LUMC

7 februari 2024
leestijd
Op 16 januari deed het LUMC een landelijke oproep in de media aan moeders, nakomelingen en donoren die verbonden zijn aan de zaaddonorbank van het AZL/LUMC om zich te melden. Daarop heeft het LUMC tot nu toe 275 verzoeken voor meer informatie ontvangen.

Van de 275 verzoeken hebben ongeveer 100 mensen een telefonische terugkoppeling gekregen over hun persoonlijke situatie. De overige en nog binnenkomende verzoeken behandelt het onderzoeksteam zo spoedig mogelijk.

Het LUMC ziet een grote betrokkenheid van zowel moeders, nakomelingen als donoren. Van de verzoeken is ongeveer 50% moeder, 30% nakomeling en 20% donor. In de gesprekken komt naar voren dat ze zich zorgen maken over de persoonlijke situatie en daar vragen over hebben. Ook blijkt uit de gesprekken de waardering dat het LUMC de betrokken moeders, nakomelingen en donoren zo adequaat mogelijk informeert en met hen meedenkt.

Het onderzoeksteam van het LUMC neemt alle verzoeken zorgvuldig in behandeling en doet haar uiterste best om mensen zo goed en snel mogelijk meer informatie over de persoonlijke situatie te geven. Als daar behoefte aan is, bestaat de mogelijkheid voor moeders, nakomelingen en donoren om een vervolgafspraak in te plannen. Die vervolgafspraken worden in de komende weken tot maanden gepland.

Vragen over andere donorbanken

Overigens zijn niet alle meldingen terug te linken naar de donorbank van het AZL/LUMC. We zien ook verzoeken van moeders, nakomelingen en donoren die betrokken zijn geweest bij andere zaaddonorbanken in de regio. Dit gaat om ongeveer 20% van de verzoeken. Dit laat zien dat het enorm leeft in de samenleving. We hopen dan ook dat andere donorbanken zich zullen organiseren, om mensen met vragen te helpen.

Achtergrond

Het AZL/LUMC heeft van 1977 tot 2004 een donorbank gehad voor kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID). Naar aanleiding van recente verzoeken van KID-nakomelingen om informatie over donoren, is het archief van deze donorbank geanalyseerd. Uit deze analyse komen twee zaken naar voren: de registratie blijkt incompleet en van de 1141 geregistreerde zwangerschappen is bij 9 van de 115 donoren sprake van een donor met meer dan 25 nakomelingen. Daarnaast kan van 80 van de 1141 nakomelingen niet worden nagegaan wie de donor is, omdat hierover registratiegegevens ontbreken. Het LUMC heeft op 16 januari een oproep gedaan aan betrokken moeders, nakomelingen en donoren om zich te melden.

Meer informatie

Bent u als moeder, nakomeling of donor betrokken bij de in 2004 opgeheven zaaddonorbank van het AZL/LUMC en wilt u meer informatie? Neem dan contact op via:

Emailadres: donorbank@lumc.nl
Telefoon: 071 526 62 00 op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur
Website: www.lumc.nl/donorbank