Verpleegafdeling

Hematologie (LOKH) - Oncologie Centrum Klinisch - verpleegafdeling

U wordt op onze verpleegafdeling verpleegd als u een aandoening heeft die ontstaan is door afwijkingen in het bloed, de bloedvormende organen en/of de lymfeklieren. Die aandoeningen behandelen we meestal met chemotherapie. Soms volgt daarna nog een stamceltransplantatie.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

I.v.m. de kwetsbaarheid van onze patiënten wordt geadviseerd niet op bezoek te komen als u last heeft van verkoudheidklachten, griep, een infectie of koorts. Wij vragen u pas weer op bezoek te komen als u hersteld bent van deze klachten.

Als er in uw omgeving besmettelijke kinderziektes heersen, zoals waterpokken wordt u gevraagd dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Bloemen en planten zijn niet toegestaan i.v.m. infectiegevaar.

De verpleegafdeling Hematologie (LOKH) beschikt over 22 bedden, waarvan 2 twee persoonskamers en de rest één persoonskamers. Het team bestaat uit ongeveer 70 medewerkers: verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, stamcelcoördinatoren, secretaresses, facilitair medewerker en servicemedewerkers.

Management van de verpleegafdeling hematologie

Verpleegkundig teamleiders
Mw. C.J.M. Kerkvliet-van der Linden
Mw. S. Lüschen

De verpleegafdeling Hematologie (LOKH) beschikt over 22 bedden, waarvan 2 twee persoonskamers en de rest één persoonskamers. Het team bestaat uit ongeveer 70 medewerkers: verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, stamcelcoördinatoren, secretaresses, facilitair medewerker en servicemedewerkers.

Management van de verpleegafdeling hematologie

Verpleegkundig teamleiders
Mw. C.J.M. Kerkvliet-van der Linden
Mw. S. Lüschen

Duaal management LUMC Oncologie Centrum Klinisch
Mw. drs. S.A.C. Luelmo
Mw. E.C. Paauw

 

Chef de kliniek
Mw. drs. A. Sijs-Szabó

 

Verpleegkundig specialist i.o.
Mw. K.M. van der Meer

 

Stamceltransplantatiecoördinatoren

De Stamceltransplantatie-coördinatoren zorgen voor de planning, de logistiek en de praktische informatie rond de stamceltransplantatie en donor lymfocyten infusie (DLI).

Mw. C.T. Posthuma - Oussoren
Mw. M.M. Seltenheim
Mw. J.A. Zwanenburg

Voor de opname

De verpleegafdeling Hematologie (LOKH) is onderdeel van het LUMC Oncologie Centrum Klinisch. Dit centrum bestaat uit drie verpleegvloeren die gesitueerd zijn op C6 (LOKH), C8 (LOKE) en C11 (LOKL) én een buitenlocatie. 

De verpleegafdeling Hematologie (LOKH) is onderdeel van het LUMC Oncologie Centrum Klinisch. Dit centrum bestaat uit drie verpleegvloeren die gesitueerd zijn op C6 (LOKH), C8 (LOKE) en C11 (LOKL) én een buitenlocatie. 

Als u intensieve hematologische zorg (bijv. behandeling met chemotherapie, stamceltransplantatie) nodig heeft, wordt u opgenomen op de verpleegvloer hematologie. Bij complicaties na een behandeling wordt u opgenomen op de Acute Opname Afdeling. Zodra er een plek beschikbaar is, wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling LOKH of LOKL.

Patiënten die tussen de opnames een bloedtransfusie nodig hebben, worden opgenomen op de dagbehandeling. Ook worden enkele behandelingen met chemotherapie op de afdeling LOKE en LOKL gegeven.

Voor extra informatie verwijzen wij u naar de folder van het oncologie centrum klinisch. 

Tijdens de opname

Voorlichtings video's:

Onderstaand vindt u een overzicht van verschillende voorlichtingsgesprekken, vastgelegd op film. Wij raden u aan om deze films voor uw opname in de kliniek Hematologie te bekijken. Heeft u vragen naar aanleiding van deze films? Schrijf het op en neem ze mee naar de opname dag. Tijdens de opnamedag wordt de informatie uit films nogmaals met u besproken.

Voorlichtings video's:

Onderstaand vindt u een overzicht van verschillende voorlichtingsgesprekken, vastgelegd op film. Wij raden u aan om deze films voor uw opname in de kliniek Hematologie te bekijken. Heeft u vragen naar aanleiding van deze films? Schrijf het op en neem ze mee naar de opname dag. Tijdens de opnamedag wordt de informatie uit films nogmaals met u besproken.

Hier vindt u korte impressies van:

In verband met verschillende isolatievormen worden patiënten over het algemeen verpleegd op een eenpersoonskamer. Een veel voorkomende vorm van isolatie is de beschermende isolatie. Deze vorm van isolatie beschermt een patiënt met lage afweer tegen infecties. Bij het betreden van deze kamer dragen medewerkers en bezoek een chirurgisch mondmasker.

Gemengd verplegen op de tweepersoonskamer

Op de verpleegafdeling zijn 2 tweepersoonskamers en er wordt op deze kamers gemengd verpleegd; dit wil zeggen dat mannen en vrouwen één kamer delen. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan wordt u hierover voor de opname geïnformeerd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken. Wij zullen zoveel mogelijk met uw wens rekening houden.

Na de opname

Indien u voor een klinische opname bent geweest ontvangt u bij het ontslag recepten, een medicatieoverzicht, afspraken en een belkaart (alarmsignalen wanneer u contact moet opnemen). Aangevuld met een brief voor de huisarts, overdracht bij een externe overplaatsing of een folder met adviezen voor thuis.

Indien u voor een klinische opname bent geweest ontvangt u bij het ontslag recepten, een medicatieoverzicht, afspraken en een belkaart (alarmsignalen wanneer u contact moet opnemen). Aangevuld met een brief voor de huisarts, overdracht bij een externe overplaatsing of een folder met adviezen voor thuis.

Uw mening telt
We stellen het zeer op prijs als u uw mening wilt geven over uw opname. Dat kan op de volgende manieren:

  • Tijdens of na uw opname ontvangt u informatie over het invullen van een enquête over de zorgverlening op de afdeling. Dit noemen we de BeterMeter.
  • Denk mee met het LUMC.
  • Op de afdeling vindt u een ‘Wat ik nog wilde zeggen…’- bus. Daar kunt u een formulier invullen waarop u ideeën, verbetervoorstellen en/of klachten kunt schrijven.
  • Het indienen van een klacht is ook mogelijk via de website van het LUMC. 

Daarnaast kunt u uw mening ook altijd kwijt bij uw verpleegkundige of de teamleiding.

Bezoekers en naasten

Post
Willen uw naasten post naar u versturen, dan kan dat naar:

Leids Universitair Medisch Centrum
T.a.v.<naam>
C-06-P, <kamernummer>
Postbus 9600
2300 RC Leiden